• Domov
  • Novice
  • ZADNJI KORAK PRED SPREJETJEM ZAKONA O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN

Zakon o finančni razbremenitvi občin je pripravljen na tretjo obravnavo v Državnem zboru. Vlada je namreč na današnji dopisni seji sprejela popravljeno besedilo zakona, ki občinam prinaša za skoraj 71. mio evrov finančne razbremenitve v letu 2021. Popravki besedila zakona so bili potrebni, ker je na 48. izredni seji Državnega zbora bilo sprejetih amandmajev na več kot desetino njegovih členov, zaradi česar je bilo potrebno pripraviti čistopis besedila zakona. Iz tega razloga tudi ni bilo možno predloga zakona uvrstiti na sejo 25.11.2020. Glede na to, da je predviden začetek veljavnosti zakona 1.1.2021 lahko pričakujemo, da bo zakon obravnavan oz. sprejet na decembrski seji.   

Po informacijah, ki jih je prejela Skupnost občin Slovenije s strani Ministrstva za javno upravo, so matična ministrstva že dobila navodila, da pripravijo pojasnila v zvezi z izvajanjem posameznih določb Zakona o finančni razbremenitvi občin.

SOS pričakuje, da bodo pojasnila pripravljena v najkrajšem možnem času oz. ob sprejetju zakona.

< Vse aktualne novice