• Domov
  • Novice
  • Zagotovitev sredstev za prevoze učencev osnovne šole z začasno zaščito v šolskem letu 2021/2022

V Uradnem listu RS, št. 42/22 z dne 24. 3. 2022 je sprejeta Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito (v nadaljnjem besedilu: Uredba). Uredba v 20. členu določa, da imajo učenci z začasno zaščito pravico do brezplačnega prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Določeno je, da osnovna šola lokalni skupnosti posreduje podatke o številu učencev z začasno zaščito, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, lokalna skupnost pa do 15. dne v mesecu Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, posreduje zahtevek za povrnitev stroškov prevoza. Zahtevek vsebuje podatke o številu učencev z začasno zaščito, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, in opravljenih relacijah prevozov.

Na OBRAZCU za vsak mesec posebej vpišete podatke o šoli, številu upravičenih učencev, relacijah s številom prevoženih kilometrov v eno smer, načinu prevoza in stroških prevoza ter ga v obliki E-računa posredujete na MIZŠ in sicer do 15. v mesecu za pretekli mesec. Vsakomesečni zahtevek občine je obvezna priloga E-računa.

Za mesec marec posredujete zahtevek do 25. aprila 2022.

MIZŠ lokalni skupnosti povrne stroške prevoza za učence z začasno zaščito za relacije, ki niso vključene v redne šolske prevoze, ki jih lokalna skupnost organizira in financira za učence osnovne šole.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice