• Domov
  • Novice
  • Zaključek usposabljanja članic NALAS za črpanje EU sredstev

Skupina projektnih vodij v okviru mreže NALAS, sestavljena iz predstavnikov asociacij lokalnih skupnosti JV Evrope, katere član je tudi SOS, je nepogrešljiv vir pri zbiranju sredstev in reševanju vprašanj lokalne samouprave na ravni EU. NALAS se zavzema za krepitev kapacitet te mreže, da bi dosegli še boljše rezultate. Zaključna, evaluacijska delavnica v okviru projekta usposabljanja za članice NALAS, ki ga financira GIZ ORF-MMS, je potekala v Ohridu 21. in 22. junija 2017.

Skupna je prvi dan srečanja podrobno pregledala izvedene aktivnosti in dosežke, med katerimi je oddana prijavnica na razpis Interreg Donava s projektnim predlogom SUCCEED. Projektni predlog se osredotoča na trajnostni turizem, vodilni partner projekta pa je SOS. Drugi dan se je skupina posvetila načrtovanju prihodnjih aktivnosti. Oblikovan je projektni predlog, ki bi začete aktivnosti usposabljanj nadaljeval in izpopolnil. Predlog bo posredovan na GIS s prošnjo za nadaljnjo finančno podporo.

Članice in člani skupine so si bili enotni, da je bil glede na serijo srečanj najbolj učinkovit način »learning by doing« na konkretnem primeru priprave prijavnice za projekt SUCCEED, zato so za morebitno nadaljevanje projekta predlagali naslednje korake:

  1. identifikacija skupnih potreb in problemov NALAS in njenih članic ter ključnih deležnikov
  2. identifikacija ustreznih EU virov za naslavljanje le-teh
  3. oblikovanje projektnih predlogov – vsaj dveh je bil predlog in v nadaljevanju h konkretnim projektnim predlogom
  4. oblikovanje konzorcijev ter nadaljnji koraki za pripravo konkretnih prijavnic, proračunov in vsega kar je potrebno za uspešno prijavo z metodo »learning by doing« s pomočjo zunanjih svetovalcev.

Po uspešno zaključeni prvi fazi usposabljanja se iz SOS zahvaljujemo tako ekipi GIS, kot NALAS za pridobitev novih znanj in uporabnih orodij za projektni management in se nadejamo nadaljevanju aktivnosti.

 

< Vse aktualne novice