• Domov
  • Novice
  • Zaključena Primerjalna analiza službe ravnanja s komunalnimi odpadki za 2014

Obveščam vas, da je zaključena projektna naloga Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki analizirajo izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in sicer za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Primerjalna analiza vključuje 42 izvajalcev javne službe, ki izvajajo storitve ravnanja s komunalnimi odpadki v 164 občinah, ter tako omogoča celovit in reprezentativen pogled na pogoje in stroške izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v slovenskem prostoru.

Poročilo primerjalne analize ravnanja z odpadki za leto 2014 je bilo z navedbo oznake podjetja posredovano direktorjem  izvajalcem javnih služb, ki so sodelovali v analizi ter direktorjem občinskih uprav in županom občin, za katere posamezni izvajalec zagotavlja javne službe ravnanja z odpadki.

< Vse aktualne novice