• Domov
  • Novice
  • Zaključili so se Dnevi slovenske uprave 2018

Na dnevih slovenske uprave, ki se odvijajo že 25. leto, so spregovorili tudi o krepitvi lokalne samouprave. Minister za javno upravo Rudi Medved je poudaril pomen dialoga z občinami, v katerem bi lahko na novo definirali tudi naloge, ki jih država nalaga občinam. Na okrogli mizi pa so se dotaknili tudi vprašanja ustanovitve pokrajin.

Na okrogli mizi o strategiji razvoja lokalne samouprave, na kateri je Skupnost občin Slovenije zastopal župan Darko Fras, so med drugim spregovorili tudi o vprašanju ustanovitve pokrajin. Kot je poudaril Franc Grad s pravne fakultete, je ustanovitev pokrajin zapovedana z ustavo, a se ne zgodi nič. Pojasnil je, da je to, da pokrajine potrebujemo, bila ob vpisu v ustavo premišljena in argumentirana odločitev. Tudi po mnenju ministra Medveda smo dolžni izpeljati regionalizacijo, ki je zapisana v ustavi, število pokrajin in njihove pristojnosti pa so stvar stroke in politične odločitve. Meni, da je treba soglasje najprej poiskati v parlamentu, kjer se je nekoč postopek že ustavil, šele nato pa lahko vlada in druge službe regionalizacijo izpeljejo v praksi. Irena Bačlija Brajnik s fakultete za družbene vede je proti ustanovitvi pokrajin, saj te po njenih besedah niso nujne glede na to, da je Slovenija relativno majhna in homogena. Ob tem pa je omenila možnost združevanja občin, s čimer bi precej zmanjšali njihovo število, ne bi pa imeli pokrajin. Darko Fras iz Skupnosti občin Slovenije je poudaril, da je decentralizacija države potrebna, da pridemo v bolj konkurenčno družbo in javno upravo. Prakse v državah, po katerih se zgledujemo, in tudi nekatere mednarodne raziskave kažejo na to, da je stopnja decentralizacije povezana s stopnjo rasti BDP, torej blaginje v družbi.

Govorci so se zavzeli tudi za strategijo lokalne samouprave. Takšen dokument, za katerega so nastavki že pripravljeni, poimenovan pa je lahko tudi drugače, je treba po ministrovem mnenju pripraviti v sodelovanju s predstavniki občin. Kot je dejal, bi v dialogu na novo pogledali, katere so naloge, ki jih je država naložila občinam in kaj lahko prenesemo nazaj na državo, na podlagi tega pa je treba pogledati tudi finančno breme, ki izhaja iz teh nalog. Ob tem je omenil tudi možnost, da bi se spremenila metodologija izračuna povprečnine, ki jo prejemajo občine.

(Povzeto po: www.STA.si)

< Vse aktualne novice