• Domov
 • Novice
 • Zaključki 28. posveta Poslovanje z nepremičninami

Kot smo že poročali, je 9. in 10. novembra 2017 potekal 28. tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, na katerem se je zbralo skoraj 400 domačih in tujih nepremičninskih strokovnjakov. Na spletni strani GZS (na tej povezavi) so objavljeni zaključki posveta, kjer boste našli veliko zanimivih vsebin:
Plenarni del

 • Lastniška ali najemniška stanovanja
 • Upravljanje z etažno lastnino
 • Reforma prostora in nepremičninske evidence

Sekcija za upravljanje nepremičnin

 • Proces načrtovanja, gradnje,  vzdrževanja do razgradnje objektov na koncu njihove življenjske dobe – BIM (Building information modeling)
 • Pristojnosti in možnosti upravnikov ter etažnih lastnikov v primerih reševanja problemov v večstanovanjskih stavbah
 • Nepravdni postopki po Stanovanjskem zakonu v praksi

Sekcija za promet z nepremičninami

 • Predlog novega ZNPosr
 • Legalizacija objektov skladno z novo gradbeno zakonodajo
 • Pogoji za delovanje slovenskih nepremičninskih posrednikov na hrvaškem trgu
 • Splošno in poklicno zavarovanje odgovornosti

Sekcija za vrednotenje in ocenjevanje nepremičnin

 • Problematika diskontiranja donosov nepremičnin v letu 2017
 • Vpliv energetskega stanja stavbe na vrednost nepremičnine
 • Predlog Zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih

Stanovanjska sekcija 

 • Analiza prijav na 17. razpis za neprofitna stanovanja
 • Način preverjanja izpolnjevanja pogojev po 90. členu Stanovanjskega zakona
 • Aktivna in v mlade usmerjena stanovanjska politika občine Ajdovščina
 • Predstavitev ankete o potrebah po javnih najemnih stanovanjih

 

< Vse aktualne novice