• Domov
  • Novice
  • Zaključni sestanek Delovne skupine za nižanje stroškov z ministrom
MJU; http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/11446/#lg=1&slide=0

Minister za javno upravo Rudi Medved je na sestanku vseh članic, članov delovne skupine (tudi državnih sekretarjev ter ostalih predstavnikov vseh ministrstev) sklical sestanek z namenom obravnave zaključnega poročila o opravljenem delu delovne skupine in izvršitvi zavez, ki jih je Vlada RS sprejela in zapisala v dogovor o višini povprečnine za leto 2019. Minister je pohvalil veliko delo, ki ga je opravila delovna skupina, asociacije, ministrstva, Pregledanih je bilo čez 60 zakonov, kar predstavlja skoraj polovico vseh zakonov, ki določajo delovanje, organiziranje in financiranje občin. V zadnji izbor je prišlo 25 zakonov, ki bo občinam ali znižali stroške ali odpravili administrativne ovire, ki občine bremenijo. Sprememba prve skupine zakonov bo uveljavljena še v tem letu in spremembe bodo začele veljati s 1.1. 2020. V drugi skupini so zakoni, katerih spremembe ministrstva že pripravljajo. V tretji skupini, skupini c, pa so predlogi občin, ki zahtevajo večje sistemske spremembe, zato je zanje potrebno nekaj več časa. Minister je pobudo SOS iz prvega sestanka, da se delo DS nadaljuje, sprejel in zato bo tudi na sestanku Vlade RS v četrtek predlagal, da se članicam in članom DS mandat za delo v skupini podaljša. V imenu SOS je bilo izraženo zadovoljstvo nad opravljenim delom. Razlika med prvim procesom nižanja stroškov iz leta 2015 in tem sedanjim je v očitni podpori Ministrstva za javno upravo in seveda predsednika Vlade RS, saj je bilo mogoče dogovoriti spremembe, ki jih pred tem ni bilo mogoče premakniti 10, 15 let. 4 zelo obremenjujoče naloge bodo iz občin prenesene na državo (obvezno zdravstveno zavarovanje, družinski pomočnik, mrliško pregledna služba in pogrebnine umrlih brez dedičev), višina sredstev povezana z njimi znaša nekaj čez 31 milijonov. Nadaljevanje dela delovne skupine je potrebno, saj so ostala odprta še številna področja, ki zahtevajo spremembe in nove razmisleke (področje domov za starejše in celoten sistem dolgotrajne oskrbe, šolski prevozi, uskladitev služnosti, koncesij,…). Predlog poročila bo obravnavalo tudi predsedstvo SOS, na seji 20.6.2019.

 

< Vse aktualne novice