• Domov
  • Novice
  • Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) – pojasnila

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila glede izvajanja določb Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

ZIUZEOP v 9. poglavju z naslovom »PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ TER PREMESTITVE V JAVNEM SEKTORJU« ureja za javni sektor nekatere posebnosti, in sicer naslednje:

  1. začasna premestitev zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije (66. člen),
  2. delo preko polnega delovnega časa v času epidemije (67. člen),
  3. zaposlitev zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije (68. člen),
  4. znižanje plač in nadomestil plač funkcionarjev (69. člen),
  5. nadomestilo plače zaradi epidemije (70. člen),
  6. dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. člen).

Na sledeči povezavi si lahko preberete pojasnila zgoraj navedenih določb ZIUZEOP, ki veljajo za javni sektor.

Pojasnilo MJU

< Vse aktualne novice