• Domov
  • Novice
  • Zakon o pogrebni dejavnosti v medresorski obravnavi

Na SOS smo prejeli obvestilo službe za stike z javnostjo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da so pripravili nov predlog Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPD) in ga posredovali v medresorsko usklajevanje. Odzivi iz javne obravnave v mesecu juniju 2015 so objavljeni na spletni strani ministrstva.
V sporočilu so še zapisali: “S predlogom ZPPD se sistemsko ureja nov pristop pri opravljanju pogrebne in pokopališke dejavnosti. Predlog ZPPD sledi izhodiščem, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, ter temeljnim načelom zagotavljanja pietete, varovanja zdravja, proste izbire mesta pokopa, kot tudi proste izbire izvajalca pogrebnih storitev, enakopravne obravnave izvajalcev pogrebnih storitev ter načelu učinkovitega nadzora.
Ključni cilji ZPPD so usmerjeni v celovito prenovo sistemske ureditve pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki izhaja še iz leta 1984. Zakon tako določa ohranitev 24-urne dežurne službe kot obvezne občinske gospodarske javne službe in ureditev pokopališke dejavnosti kot občinske javne službe. Zakon prepušča druge pogrebne storitve trgu, pri čemer se poenotijo pogoji za njihovo izvajanje in upošteva Direktiva o storitvah na notranjem trgu. Zakon prav tako natančneje ureja nadzor nad skladnostjo predpisov občin ter nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti. Po zaključenem medresorskem usklajevanju bo Vlada RS predvidoma konec oktobra oziroma v začetku novembra 2015 obravnavala predlog ZPPD in ga posredovala v redni postopek v Državni zbor.”

Občine vabimo, da posredujejo predloge in pripombe k predlogu zakona do 22. oktobra 2015 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA: ZPPD-7 10 2015

< Vse aktualne novice