• Domov
  • Novice
  • Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti je sprejet

Državni zbor je včeraj, 20.9.2016 zvečer, na 22. redni seji ponovno odločal o Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Državni svet je namreč zahteval, da državni zbor o njem še enkrat odloča. Pri ponovnem odločanju mora skladno z drugim odstavkom 91. Ustave Republike Slovenije za sprejem zakona glasovati večina vseh poslancev. Za je 56 glasovalo, proti pa 17. Zakon je sprejet.

Državni svet že v okviru zakonodajnega postopka sprejemanja zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ni podprl predloga zakona zaradi predlaganega koncepta ureditve pogrebne dejavnosti, po katerem se pogrebna dejavnost z izjemo zagotavljanja 24urne dežurne službe prepušča trgu. Ker pri dokončnem oblikovanju besedila zakona niso bile upoštevane njegove pripombe, ki so sledile tudi opozorilom Skupnosti občin Slovenije in ostalih združenj, je Državni svet zahteval, da o njem Državni zbor ponovno odloča.

Državni svet je v povezavi s 140. členom ustave opozoril na Zakon o lokalni samoupravi, ki v 21. členu med lokalne javne zadeve, ki jih občine urejajo samostojno, uvršča urejanje in skrb za lokalne javne službe in še posebej organiziranje upravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti. Medtem, ko ostaja pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč v pristojnosti občin, se pogrebna dejavnost z izjemo 24urne dežurne službe prepušča prostemu trgu čeprav gre za izvirno občinsko nalogo in za zagotavljanje izvajanja storitev, ki so v javnem interesu.

Kako so glasovale posamezne poslanke in poslanci?

ZA PROTI
BAČIČ MARIJA BIZJAK MLAKAR JULIJANA
BAH ŽIBERT ANJA HAINZ PRIMOŽ
BAN URŠKA HANŽEK MATJAŽ
BON KLANJŠČEK MIRJAM HORVAT JOŽEF
BOŽIČ TILEN HRŠAK IVAN
BRGLEZ MILAN KOPMAJER BENEDIKT
BRINOVŠEK NADA KORDIŠ MIHA
CINK TANJA KOTNIK POROPAT MARJANA
DEKLEVA ERIKA KOVAČIČ MARIJA ANTONIJA
DOLINŠEK MARJAN LEVIČAR MARINKA
FERLUGA MARKO NOVAK LJUDMILA
GANTAR TOMAŽ PRIKL UROŠ
GODEC JELKA TANKO JOŽE
GRIMS BRANKO TOMIĆ VIOLETA
GROŠELJ KOŠNIK IRENA TRČEK FRANC
HAN MATJAŽ VILFAN PETER
HORVAT MITJA VRTOVEC JERNEJ
IRGL EVA
JANŠA JANEZ (IVAN)
KAVČIČ ALEKSANDER
KOLEŠA ANITA
KORENJAK KRAMAR KSENIJA
KOTNIK IRENA
KOZLOVIČ LILIJANA
KRAJNC BOJAN
KUSTEC LIPICER SIMONA
LEP ŠIMENKO SUZANA
LOGAR ANŽE
MAHNIČ ŽAN
MATIĆ DRAGAN
MÖDERNDORFER JANI (JANKO)
MURGEL JASNA
MURŠIČ BOJANA
NEMEC MATJAŽ
PODKRAJŠEK BOJAN
POGAČNIK MARKO
POJBIČ MARIJAN
POTOČNIK ANDREJA
PRELOG IVAN
RADIČ DUŠAN
RAJIĆ BRANISLAV
RANC DANILO ANTON
SHAKER KAMAL IZIDOR
SLUGA JANJA
ŠERGAN VOJKA
ŠIRCELJ ANDREJ
ŠKODNIK IVAN
ŠKOPAC MARUŠA
TABAKOVIĆ SAŠA
VEBER JANKO
VERBIČ DUŠAN
VERVEGA VESNA
ZAJC SIMON
ZORČIČ IGOR
ZORMAN BRANKO
ŽNIDAR LJUBO

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice