• Domov
  • Novice
  • Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti preložen

SOS se je odzval povabilu na 17. redno seji Odbora za gospodarstvo Državnega zbora RS, ki je 31. maja 2016 obravnavala predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti v drugem branju. Leo Kremžar je med drugim povedal,  da takšen zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Po razpravi in predstavitvi mnenj vabljenih je Mag. Bojan Krajnc (PS SMC) podal proceduralni predlog, da se razprava in odločanje o tem zakonu preloži na eno od naslednjih sej. Predlog je bil z glasovanjem soglasno sprejet.

Zapis seje je dostopen na tej povezavi.

< Vse aktualne novice