• Domov
  • Novice
  • Zakon o spodbujanju razvoja turizma sprejet 15. 2. 2018

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. redni seji v četrtek, 15. februarja 2018 sprejel novelo Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki prinaša pomembne spremembe za občine, kot na primer:

  • Občine lahko po novem določijo turistično takso v znesku do 2,5 eur in uskladijo svoje splošne akte, s katerimi določajo turistično takso v treh mesecih po uveljavitvi zakona.
  • Nabor oprostitev plačila turistične takse se je v zakonu zmanjšal in tako dopušča občinam, da v svojih predpisih, skladno z lokalnimi turističnimi politikami, strategijami in posebnostmi določijo osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila.
  • Novost je tudi promocijska taksa, ki se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 % zneska turistične takse. Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse začne veljati 1. januarja 2019. Občina prejeto promocijsko takso v osmih dneh po prejemu vseh promocijskih taks za pretekli mesec prenakaže na poseben račun Slovenske turistične organizacije.

SOS že usklajuje temin za izvedbo seminarja, katerega osrednja tema bo priprava občinskih in mestnih splošnih aktov, s katerimi se določa turistično takso.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice