• Domov
  • Novice
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v pripravi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Predlog spreminja pravno naravo in vsebino kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov, ki ni več le spisek funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju, temveč je predpis vlade, ki določa vsa delovna mesta in nazive v javnem sektorju, opise del in nalog ter minimalne pogoje za zasedbo delovnih mest in nazivov.

Spreminja se definicija plače. Del plače za delovno uspešnost se nadomesti z variabilnim delom plače, ki je sestavljen iz začasne pridobitve višjega plačnega razreda po odločitvi predstojnika in delovne uspešnosti. Določa se začasno zmanjšanje plače kot disciplinska sankcija, uvaja avtomatično napredovanje, inštitut zadržanega napredovanja, dodaja se poglavje »določitev plačnega razreda«.

Celotno besedilo predlaganih sprememb zakona najdete TUKAJ.

Vaše pripombe, predloge in stališča nam posredujte najkasneje do torka, 18. avgusta 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice