Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v obravnavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah. Predlagatelj navaja, da je cilj predloga zakona zagotoviti usklajenost z materialno zakonodajo tako v splošnem delu besedila ZUT, kot v njegovi prilogi – Taksni tarifi. Poleg tega predlagane spremembe in dopolnitve vnašajo večjo jasnost zapisa zakonskih določb in njihovo preglednost.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam posredujte najkasneje do četrtka, 17. septembra 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice