• Domov
  • Novice
  • Zakon o varstvu okolja (ZVO-1H) v Državnem zboru

Obveščamo vas, da se nahaja Zakon o varstvu okolja (ZVO-1H) v postopku v državnem zboru. Predlog zakona je Državnemu zboru predložila Vlada in je namenjen sprejemu po hitrem postopku, sočasno z ZIPRS 16/17.

Predlog sprememb Zakona o varstvu okolja (ZVO-1H) se nanaša na spremembo 164. člena, po kateri bi se po novem povečala višina vplačil v vodni sklad v višini 6. mio. € v letu 2016, vendar je višina enaka skupnemu znižanju priliva  sredstev v proračune občin z območja podeljenih koncesij.

Ker je zakon v hitrem postopku vas prosimo, da nam do omenjenega datuma posredujete vaše odzive na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 7.10.2015.

< Vse aktualne novice