• Domov
  • Novice
  • Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) – pojasnila za zaposlene v javnem sektorju

V Uradnem listu RS, št. 152/20 je bil dne 23. 10. 2020 objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju: ZZUOOP). Določbe ZZUOOP so začele veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS (134. člen ZZUOOP), torej 24. 10. 2020. Ob upoštevanju določb ZZUOOP je bila v Uradnem listu RS, št. 157/20, dne 30. 10. 2020, objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki je določila nove šifre, ki se uporabijo ob izplačilu plače oziroma nadomestila plače.

Zaradi enotnega ravnanja proračunskih uporabnikov je Ministrstvo za javno upravo pripravilo pojasnila določb ZZUOOP, ki so relevantna za zaposlene v javnem sektorju, vključno z uporabo ustreznih šifer po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki ga najdete TUKAJ.

Obravnava naslednja vprašanja:

  • Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela do tri zaporedne delovne dni
  • Delovna uspešnost zaradi izvajanja nacionalnega razpisa za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev
  • Začasna prerazporeditev zaradi nujnih delovnih potreb
  • Dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19
  • Nadomestilo plače zaposlenim zaradi odrejene karantene
  • Nadomestilo plače zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva
  • Povračilo izplačanih nadomestil plače
  • Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na del
< Vse aktualne novice