• Domov
  • Novice
  • Zamik rokov v pristojnosti občin – pobuda

Glede na nastalo epidemiološko situacijo v Sloveniji Skupnost občin Slovenije predlaga, da občine v okviru svojih pristojnosti zamaknete roke v javnih razpisih za dodelitev kakršnih koli sredstev iz občinskih proračunov (npr. JR za šport, kultura, itd.) in ki so v tem trenutku odprti.

SOS je prav tako pozvala MJU in MF po zamiku oz. zamrznitvi zakonsko določenih rokov in obveznosti občin ter celotne javne uprave. Poziv tukaj.

< Vse aktualne novice