• Domov
  • Novice
  • Zbiranje gradiv za pripravo novega Zakona in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Ministrstvo za javno upravo je Skupnost občin Slovenije obvestilo, da je v okviru normativnega načrta Vlade Republike Slovenije je v letu 2015 predvidena tudi priprava novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Ker so dosedanje izkušnje pri pripravi in uporabi navedenih predpisov pokazale, da so zavezanci oz. uporabniki navedenih predpisov, ki ju vsakodnevno uporabljajo pri svojem delu, najbolj zavedajo tako odprtih vprašanj kot tudi težav, ki jih predpisa prinašata, nas tokrat že v fazi pred pripravo osnutka besedila omenjenih predpisov vljudno prosijo za sodelovanje, kot tudi prosijo, da za pripombe prosimo občine.

Vljudno prosijo, da jim glede na veljavna predpisa, na specifike vaših zakonskih nalog ter glede na vaše druge posebnosti, posredujete vaše videnje problematičnih delov veljavne ureditve skupaj z obrazložitvami ter seveda konstruktivnimi predlogi za pripravo boljših možnih normativnih rešitev. V tej zvezi zato vljudno prosijo, da poleg morebitnih predlogov o urejanju področij, ki jih morda sedaj veljavni zakon še ne ureja, oziroma predlogov, ki predlagajo drugačno temeljno ureditev razmerij, posredujete tudi opise konkretne problematike ter vaše predloge za spremembe in izboljšanje že sedaj veljavnih določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13- ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I ter 14/15-ZUUJFO) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).

Ob tem še prosijo, da upoštevate dejstvo, da gre za splošen sistemski zakon ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ter da je potrebno specifike posameznih vrst premoženja ustrezno urejati v področni zakonodaji.

 

Celoten poziv si lahko preberete tukaj.

 

Vaše pripombe in predloge prosim posredujte do petka 5. junija na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice