• Domov
  • Novice
  • Zbiranje mnenj o predlogu Zakona o elektronskih komunikacijah

Vlada je Državnemu zboru predložila v obravnavo predlog Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), prva obravnava, EPA 2379-VII.

 

Dokumenti:

Dopis Vlade_Predlog zakona o elektronskih komunikacijah

Predlog Vlade_Zakon o elektrosnkij komunikacijah_prva obravnava

Osnutek podzakonskega akta_Zakon o elektronskih komunikacijah

Osnutek_SPLOŠNI AKT o dostopu do obstoječe fizične infrastrukture

Osnutek_Splošni akt o načrtu uporabe radijski ferkvenc (NURF-5)

Delovna verzija koleracijske tabele

Delovna verzija izjave o skladnosti predloga zakonskega in podzakonskega akta s pravnim redom EU

 

Prosimo vas, da nam vaše pripombe, predloge in mnenja posredujete najkasneje do ponedeljka, 17. januarja 2022 na naslov tina.bastevc@skupnostobcin.si.

 

< Vse aktualne novice