• Domov
  • Novice
  • Zbiranje primerov dobrih praks na področju vključevanja javnosti v oblikovanje politik na lokalni ravni

Skupnost občin Slovenije se je na povabilo CNVOS vključila v projektno skupino, ki si prizadeva za oblikovanje minimalnih standardov za vključevanje javnosti v oblikovanje lokalnih politik.

Za širok vpogled v raznolikost slovenskega lokalnega okolja ter podporo promociji vključevanja javnosti v oblikovanje lokalnih politik ter same koristi le tega, smo občine zaprosili, da nam na posebnem obrazcu posredujejo dobre prakse vključevanja javnosti v oblikovanje politik iz posameznega lokalnega okolja. Naša želja je, da bi dobre prakse občin zbrali v obliki elektronskega zbornika.

Občine smo pozvali, da nam izpolnjen obrazec posredujejo preko elektronske pošte na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 25.11.2016.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice