• Domov
  • Novice
  • Predlog Zakona o elektronskih komunikacijah, ZEKom-1C

Prejeli smo obvestilo o glede možnosti pripomb na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah:

kot ste bili že seznanjeni je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) v javno obravnavo predložilo osnutek predloga novele Zakona o elektronskih komunikacijah, t.i. ZEKom-1C, katerega poglavitni namen je popolni prenos zahtev Direktive 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti v nacionalno zakonodajo ter hkrati izboljšanje veljavne zakonske ureditve še na nekaterih drugih področjih ob upoštevanju izkušenj, pogledov in stanj v praksi. Osnutek predloga ZEKom-1C je bil dne 15. 7. 2016 objavljen na Državnem portalu RS, e-uprava, v rubriki e-demokracija z možnostjo za podajo pripomb do vključno 15. 9. 2016.

Medtem pa so pripravljavci dne 24. 8. 2016 v medresorsko usklajevanje posredovali nekoliko spremenjeno verzijo osnutka ZEKom-1C kot je bil le-ta dan v javno obravnavo; in sicer:

  • v 10. členu, ki spreminja in dopolnjuje 14. člen ZEKom-1
  • v 11. členu, ki dodaja nov 14.a člen v ZEKom-1 (dopolnil se je le naslov 14.a člena),
  • v 49. členu, ki dodaja nov 175.a člen v ZEKom-1 (dopolnil se je le naslov 175.a člena),
  • v 53. členu, ki spreminja in dopolnjuje 181. člen ZEKom-1,
  • v 55. členu, ki dodaja nova 183.a in 183.b člena v ZEKom-1 (dopolnil se je le naslov omenjenih novih členov),
  • v 56. členu v delu, ki dodaja nov drugi odstavek v 184. člen ZEKom-1,
  • dopolnjen je bil 75. člen.

Obveščamo vas, da morebitne pripombe tudi na navedeno novo gradivo oziroma zgoraj navedene novosti, ki jih prinaša, lahko prav tako posredujete do četrtka, dne 15. 9. 2016, na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Obveščamo vas tudi, da bo v Ljubljani, 6.9. javni posvet o predlogu zakona, več v vabilu:

Vabilo

< Vse aktualne novice