Vlada je oktobra 2015 sprejela Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo, s katerim je postavila dolgoročno razvojno usmeritev in okvir za vključevanje deležnikov v načrtovane procese kot partnerjev, investitorjev, odgovornih državljanov ali inovativnih nosilcev zelenih znanj in veščin. Prehod v zeleno gospodarstvo je kompleksen proces, vendar je edini pravilen odziv na vrzeli v dosedanjem razvojnem modelu, ki je pripeljal do gospodarske krize.

Prehod v bolj trajnostno bivanje in delovanje zaradi nas samih, naših otrok, okolja in za uspešnost našega gospodarstva bodo ključna dejanja in dobro sodelovanje. Vsak izmed nas – vlada, gospodarstvo, raziskovalni sektor, civilna družba in posamezniki potrošniki – ima pri tem pomembno vlogo. Za uresničitev zadanih ciljev Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo potrebujemo jasne ambicije, drzno vizijo, odgovorne posameznike in organizacije ter učinkovite in dolgoročne rešitve.

Ob sprejemu Okvirnega programa prehoda v zeleno gospodarstvo je bila imenovana medresorska delovna skupina Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, ki skrbi za spremljanje in nadgradnjo Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo, spremljanje izvajanja aktivnosti resorjev in komuniciranje zelenega gospodarstva. Po uskladitvi medresorskih aktivnosti in usklajevanj bo sledil bo še proces z deležniki, ki so ključni za izvajanje zelenih vsebin.

Na podlagi Okvirnega programa prehoda v zeleno gospodarstvo je bila pripravljena publikacija Povezani za rast, ki je objavljena na spletni točki www.vlada.si/zeleno (povezava do publikacije: http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2016/zeleno/MOP-PovezaniZaRast-SLO-splet.pdf). V nadaljevanju bo objavljena tudi v angleškem jeziku.

< Vse aktualne novice