• Domov
  • Novice
  • ZIPRS1617 pravna podlaga za prenovo odlokov o odmeri NUSZ

Glede na številne zahteve in na podlagi nekajmesečnih prizadevanj je Skupnosti občin Slovenije uspelo prepričati tako Ministrstvo za finance kot Ministrstvo za okolje in prostor, da se v ZIPRS1617 vključi amandma, ki bo omogočil pravno podlago za prenovo odlokov o odmeri NUSZ v občinah za leto 2016.

Tako bodo občine s predlagano določbo smele za namene odmerjanja NUSZ sprejeti nove odloke na podlagi VI. poglavja ZSZ (s katerim se odpravi uporaba prejšnjih, razveljavljenih odlokov), ne bodo pa smele spreminjati odlokov, ki so bili z Zakonom o davku na nepremičnine razveljavljeni. 

S tem se bo občinam omogočil poseg v sistem odmere NUSZ, saj je to nujno potrebno zaradi morebitnih popravkov nezakonitosti obstoječih odlokov, usklajevanja z novimi prostorskimi akti, spodbujanja lokalnega gospodarstva in zasledovanja prostorske politike občin.

Celotno obvestilo si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice