• Domov
  • Novice
  • Znane so teme za 3. in 4. razpis pobude Inovativni ukrepi v mestih

Pobuda Inovativni ukrepi v mestih je objavila teme, izbrane za tretji in četrti razpis, ki bosta objavljena konec leta 2017 in 2018.

Evropska komisija se je na podlagi povratnih informacij, ki jih je prejela od prijaviteljev, odločila, da razglasi teme za naslednja dva razpisa za zbiranje predlogov.

Izbrane teme za 3. razpis, ki bo objavljen konec leta 2017, so:

  • Kvaliteta zraka
  • Prilagajanje na podnebne spremembe
  • Stanovanja
  • Delovna mesta in kompetence v lokalnem gospodarstvu

Izbrane teme (okvirne) za 4. razpis, ki bo objavljen 2018, so:

  • Digitalna tranzicija
  • Trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve
  • Revščina v mestih
  • Krožno gospodarstvo ALI (odvisno od rezultatov 2. razpisa) urbana mobilnost

Seznam tem, izbranih za četrti razpis je obravnavan kot okviren, komisija si pridržuje pravico, da lahko teme, ob upoštevanju vseh pomembnih vprašanj, ki se pojavljajo v mestih, spremeni.

Celoten opis tem (in s tem povezanih podpoglavij), skupaj s smernicami in pravilnikom, bodo poleti na voljo na spletni strani UIA.

Jeseni bo Stalni sekretariat organiziral vrsto dogodkov in spletnih seminarjev za podporo mestnih organov pri njihovem razvoju in izvajanju.

< Vse aktualne novice