• Domov
  • Novice
  • Župani SOS v Sobotnem dnevnikovem izboru na temo varovanja kulturne dediščine

Na januarskem sestanku z ministrom za kulturo, dr. Vaskom Simonitijem smo v Skupnosti občin Slovenije obravnavali tematiko varstva kulturne dediščine in kulturno varstvenih pogojev in soglasij. Z ministrom je bilo dogovorjeno, da bo Skupnost občin Slovenije pripravila nabor težav, ki jih je potrebno rešiti in morebitnih sistemskih sprememb, ki bi ublažile situacijo, nato pa se bo sklicalo sestanek med predstavniki občin in generalnim direktorjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter direktorji regijskih izpostav zavoda.

V petek, 7. maja je napovedan sestanek potekal, predelana pa so bila vsa ključna vprašanja, ki so izhajala iz zbirke težav, ki jih občine zaznavajo pri svojem delu na področju varstva kulturne dediščine in sodelovanja z ZVKD ter nabor predlogov za spremembo zakonodaje. Županje in župani so med drugim izpostavili, da razlaga varstvenih režimov s strani konservatorja ni objektivna, ampak gre za osebne preference in silosno urejanje oz. ne vključevanje drugih strok v postopek odločanja, da je sodelovanja med Zavodom za varstvo kulturne dediščine in javnostmi premalo, da se finančne investicije zaradi zahtev ZVKDS močno povečujejo in roki za izvedbo podaljšujejo, da ZVKDS velikokrat prekorači svoje pristojnosti oz. uveljavlja pristojnosti izven območij urejanja in se ne usklajuje z arhitekturno stroko in sodobnimi arhitekturnimi prijemi. Med drugim so županje in župani izpostavili še, da je sicer varovanje kulturne dediščine nujno za ohranitev naše identitete in kulture, zapuščine naših prednikov, vendar pri tem mora prevladati tudi zdravi razum in prilagoditev na potrebe sodobnega časa tako z vidika prezentacije kot uporabnosti.

Omenjeno tematiko je obravnavala tudi RTV Slovenija na oddaji Sobotni Dnevnikov izbor. Med drugim sta v oddaji sodelovala člana Skupnosti občin Slovenije, župan občine Postojna Igor Marentič in Marko Funkl, župan občine Hrastnik, ki je tudi predsednik Komisije za kulturo pri Skupnosti občin Slovenije. Oddajo si lahko ogledate tukaj: https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnikov-izbor/174779410

< Vse aktualne novice