• Domov
  • Novice
  • Županje in župani o organizaciji, delovanju in financiranju občin ter izzivih v letošnjem letu

Dne 25. 1. 2019 je v Ljubljani potekal prvi del strokovnega srečanja županj in županov. Na srečanju, ki ga organizira Skupnost občin Slovenije, se je med drugim razpravljajo o organizaciji, delovanju in financiranju občin ter javnofinančnih izzivih v letošnjem letu.

Po pozdravnem nagovoru Petra Misje, člana predsedstva SOS in župana Občine Podčetrtek, sta svoje dolgoletne izkušnje z opravljanjem funkcije župana predstavila mag. Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina, in Franc Mužič, župan Občine Brda. Oba opravljata funkcijo nepretrgoma od ustanovitve občine, to je od leta 1994. Oba sta kot ključno izpostavila, da biti župan ni poklic temveč poslanstvo, česar se bi sleherni moral zavedat.

Zbrane je nagovoril tudi minister za javno upravo Rudi Medved, ki je napovedal oblikovanje poštenega sistema financiranja občin. Minister je v nagovoru županom izpostavil, da vlada želi spremeniti odnos do lokalne samouprave. Po njegovi oceni partnerski odnos med državo in občinami ovira tudi cel kup birokratskih ovir. Poudaril je, da teh birokratskih ovir nihče več ne zna natančno locirati, zato se bodo na ministrstvu postopoma in sistematično lotili njihovega reševanja. Nedvoumno je ključna težava financiranje lokalne samouprave. Zato se je ministrstvo zavezalo, da se s spremembo zakonodaje doseže pošten sistem financiranja občin, ki ne bo odvisen od vsakokratne oblasti, torej pogajanj o višini povprečnine. Zaveda se, da župani niso zadovoljni z višino povprečnine in da predstavlja dodaten udarec za občinske proračune tudi decembrski dogovor s sindikati javnega sektorja. Ob tem je izpostavil, da je ministrstvo v soglasju z vsemi skupnostmi občin oblikovalo delovno skupino, ki bo v prvi polovici leta pripravila glavna izhodišča za spreminjanje zakonodaje na področju lokalne samouprave. Med drugimi se bo odprlo vprašanje obveznih nalog občin in neustreznega spreminjanja višine povprečnine.

Predsednik Računskega sodišča RS, Tomaž Vesel je poudaril, da je javnofinančnih izzivov za občine veliko. V teh relativno dobrih ekonomskih časih bi občine morale poskrbeti za učinkovito pobiranje prejemkov. Pri revizijah poslovanja občin na računskem sodišču namreč zaznavajo opuščanje rednih izterjav zapadlih terjatev ter nezaračunavanje zamudnih obresti in pogodbenih kazni. Prav tako bi bilo treba poskrbeti za dosledno plačevanje turističnih taks, najemnin in parkirnin. Zato je izpostavil, da naj občine skrbijo za svoje prihodke, ki niso povprečnina. Po ugotovitvah računskega sodišča so v zadnjem času uspeli zajeziti ustanavljanje gospodarskih družb v lasti občin in vlaganje občin v gospodarske družbe. Obenem pa to še vedno počnejo javna podjetja, ki so v lasti nekaterih občin, kar računsko sodišče intenzivno spremlja. Med javnofinančnimi izzivi občin je izpostavil tudi javno-zasebna partnerstva, in vprašljivo oblikovanje cen javnih služb in nadzor občin nad tem.

Poleg ministra in predsednika računskega sodišča, so županje in župani prejeli še pomembne informacije za uspešno in kvalitetno vodenje občine.

Dr. Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo, je predstavil pristojnosti županov ter drugih pomembnih deležnikov lokalne ravni. Mag. Metka Cerar, direktorica Inštituta za javno finančno pravo je podala napotke kako učinkovito obvladovati stroške v občini. Po izmenjavi mnenj udeležencev so o financiranju občin spregovorili mag. Saša Jazbec, državna sekretarka Ministrstva za finance, Rajko Puš, vodja Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti. Obveznosti občin za potrebe množičnega vrednotenja nepremičnin, NUSZ in pri prenovi sistema obdavčitve nepremičnin je predstavila Natalija Kovač Jereb, državna sekretarka Ministrstva za finance. Matic Primc, predsednik Organizacije za participatorno družbo in Gaja Brecelj, direktorica Umanotere, sta predstavila različne modele oblikovanja občinskih proračunov. Uresničevanje participativnega proračuna v Občini Ajdovščina, kot primer dobre prakse v Sloveniji, je predstavil župan Občine Ajdovščina, Tadej Beočanin.

V zadnjem delu je izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, Pravna fakulteta Maribor, predstavil možnosti učinkovitega organiziranja gospodarskih in negospodarskih javnih služb. Mag. Mojca Planinšek, druga namestnica predsednika Računskega sodišča RS, je predstavila ugotovitve računskega sodišča glede javno zasebnih partnerstev in prakso na tem področju. O oblikovanju cen storitev javnih gospodarskih služb občin in o nadzoru nad njimi je na koncu predaval mag. Aleksander Kupljenik, REFIN d.o.o..

Na drugem delu strokovnega srečanja županj in županov, ki bo v sredo 30. januarja, bo govora o vodenju prostorskega razvoja občin, urejanju naselij in vplivu občin na videz svojih okolij, stanovanjski politiki v občinah, trajnostnemu turizmu, uporabi novih tehnologij in razvoju občin ter varnosti v občinah in možnostih pridobivanja sredstev EU. Več o dogodku najdete na tej povezavi:

2. strokovno srečanje županj in županov – II. del

Galerija slik.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice