• Domov
  • Novice
  • Županje in župani pri predsedniku Vlade RS

Na Brdu pri Kranju je 7. 7. 2021 potekal delovni posvet med županjami, župani in predsednikom Vlade RS, kjer so spregovorili o ukrepih za obvladovanje okužb COVID-19 in pozvali k cepljenju (ogledate si lahko tudi izjavo predsednika SOS Petra Misje – (2:45) tukaj – na to temo) ter se pogovarjali o javno-finančnih ter razvojnih vprašanjih, vezanih na razvoj lokalnih skupnosti.

Predsednik vlade je napovedal, da bo še v tem mandatu vlada poskušala urediti težave lokalnih skupnosti na področju plačnega sistema, Minister Počivalšek pa je pred začetkom razprave predstavil nekaj podatkov o povratnih in nepovratnih sredstvih, ki so bila v obdobju 2016 – 2020 s strani MGRT in EU dodeljena občinam. Omenil je tudi dogovor za razvoj regij, ki spodbuja sodelovanje lokalnih skupnosti. Župani majhnih občin so predstavnike vlade opozorili na različne težave pri pridobivanju evropskih sredstev zaradi prenizkih deležev sofinanciranja s strani države, predstavnik Skupnosti občin je naštel še druge pomembne tegobe slovenskih občin, na katere so v nadaljevanju opozarjali tudi posamezni župani in županje: ureditev problema komunalnega blata, investicij v šolstvo in predšolsko vzgojo, hitrost sprejemanja OPN in centralizacijo, ki se kaže predvsem v zapiranju pošt, bank in matičnih uradov v podeželskih občinah. Predsednik vlade je v odzivu poudaril, da je decentralizacija vsekakor prioriteta te vlade, saj se je izseljevanje s podeželja izkazalo kot trajnostno nevzdržno. Minister Andrej Vizjak se je v odzivu osredotočil na problem komunalnega blata ter pri izpostavil odgovornost občinskih komunalnih podjetij in njihovih podizvajalcev. Povedal, da nekaj rešitev glede uporabe tega stranskega produkta čistilnih naprav v Sloveniji že imamo, v pripravi pa je tudi izgradnja sežigalnice (zaenkrat sta zanjo zainteresirani mestni občini Ljubljana in Maribor). Dotaknil se je tudi težav majhnih občin, ki se težko prijavljajo na (evropske) razpise, in poudaril, da država na tem področju – tudi skozi načrt za odpornost in okrevanje – že pripravlja nekaj rešitev (npr. priprava razpisa za sofinanciranje sistemov za čiščenje voda itd.).

Minister Janez Cigler Kralj je župane spomnil na trenutno aktualna razpisa ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, tj. React in razpis za koncesije za opravljanje javne službe dolgotrajne oskrbe.

Ministrica Simona Kustec je ob koncu razprave župane obvestila, da bo jutri na vladi obravnavan predlog, da vlada podpre vse projekte v šolsko in športno infrastrukturo, ki so prijavili svoje projekte na razpis ministrstva, izpolnjevali pogoje, a zaradi velikega števila vlog niso bili izbrani. Povedala je tudi, da bodo vse tiste srednje šole, ki so prosile za nove programe in so strokovno utemeljeni, dobile odobritev s strani ministrstva. Prav tako pa bodo podporo vlade dobile osnovne šole, ki se borijo z zadostnim številom vpisanih otrok. Ministrica Kustec je tudi povedala, da bodo šole dobile povrnjena finančna sredstva za pomoč pri izvajanju prehrane učencem in dijakom med epidemijo.

O težavah na področju črpanja evropskih sredstev je ob koncu posveta spregovoril minister Černač in pozval lokalne skupnosti h kvalitetnejši pripravi projektov.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice