• Domov
 • Novice
 • Zveza Alpe-Jadran razpisuje projektna sredstva

Obveščamo vas, da je od danes odprt razpis Zveze Alpe-Jadran za oddajo projektnih idej, ki prispevajo k živahni izmenjavi in ​​poglobljenemu sodelovanju znotraj celotne mreže Zveze Alpe-Jadran. Razpis se zaključi 24. oktobra 2022. Sredstva razpisa lahko prejmete za naslednje namene:

 • stroški priprave za oddajo projekta v okviru ustreznih EU-programov (npr. CERV, ERASMUS+, Ustvarjalna Evropa ipd.) in
 • skupni projekti, ki so v splošnem skupnem interesu mreže.

Pred oddajo se prepričajte, da vaš projektni predlog izpolnjuje naslednja merila:

 • Projekti, ki jih financira Zveza Alpe-Jadran, morajo vključevati najmanj tri redne člane Zveze iz treh različnih držav.
 • Več kot je vključenih projektnih partnerjev, večja je možnost za odobritev.
 • Vsi člani Zveze morajo imeti možnost sodelovati pri projektu.
 • Vloga vsakega partnerja mora biti opisana v prijavi.
 • Pričakovana dodana vrednost projekta za celotno Zvezo Alpe-Jadran mora biti jasno opisana v prijavnici in predmet ovrednotenja po zaključku projekta.
 • Splošen doseg projekta je pomemben (udeleženci, morebitni obiskovalci, pričakovan medijski sprejem, tiskana in/ali spletna objava rezultatov itd.).
 • Vsi projekti manjšega obsega morajo podpirati prednostno nalogo »Krepitev kohezije skupnosti«, kot je opredeljena v Strategiji Alpe-Jadran »SAA-2027« (glej str. 59/60 »SAA – 2027«).
 • Tematske koordinacijske točke so vam kadar koli pripravljene pomagati z informacijami in razvejano mrežo (Tematske kontaktne točke).

Prosimo, da svojo prijavnico pošljete pristojni tematski koordinacijski točki za vaše področje do ponedeljka, 24. oktobra 2022, do 23:59. Vse pomembne informacije boste našli na https://alps-adriatic-alliance.org/downloads/

PRIJAVNI OBRAZEC

< Vse aktualne novice