V kolikor vašega občinskega glasila ne najdete na seznamu in bi želeli, da ga objavimo, nam prosimo pošljite ime občine, ime glasila in spletno povezavo. Prosimo vas, da pripišete ime in priimek urednika oz. urednice vašega glasila, elektronski naslov ter telefon. Podatke pošljite v sekretariat SOS.

 

ObčinaObčinski časopis
Ankaran

Amfora, Kontakt: info@amfora-ankaran.si.

Cerkvenjak

ZRNJE

http://www.cerkvenjak.si/doc/zrnje.pdf

EDVARD PUKŠIČ

Črnomelj

Belokranjec
http://www.belokranjec.si/
andreja.milavec@siol.net

Gornji Petrovci

NOVINE

Urednik je župan, Franc Šlihthuber

02/5569002
http://www.gornji-petrovci.si/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=60&Itemid=133

Grosuplje

GROSUPELJSKI ODMEVI
odmevi@grosuplje.si
01 788 87 93

Hoče - Slivnica

UTRINKI
http://www.hoce-slivnica.si/podrocje.aspx?id=176
MAJDA STRAŠEK-JANUŠ
utrinki@hoce-slivnica.si

Hodoš

Glasilo Őrség, urednik: Ludvik ORBAN, 041 41 51 22

http://www.hodos.si

Horjul

Naš časopis
telefon: 01 7506 638
v.d. urednika Simon Seljak
040 234 090
novinar in organizator Gašper Tominc
031 392 153

Idrija

OBZORJE

http://www.idrija.si/obcinsko-glasilo.html

Jezersko

PR' JEZER
http://www.gorenjskiglas.si/priloge/pr_jezer/
MARIJA VOLČJAK

Juršinci

Novice Občine Juršinci
http://www.jursinci.si/jursinske_novice.htm
Damjan Šimenko
damjan.simenko@gmail.com

Kanal

MOST.
http://www.obcina-kanal.si/most/

Kobarid

SMARAGDNI ODSEV in EPICENTER
http://www.prc.si/epicenter
epicenter@prc.si

Kobilje

Glasilo občine Kobilje

Koper

Časopis Mestne občine Koper / Giornale del Comune citta` di Capodistria .
http://www.mcvizija.si
Urednica: mag. Andreja Čmaj Fakin.

Kranj

KRANJSKI GLAS
Marija Volčjak: info@g-glas.si

Kungota

Občinski glas
marko.radmilovic@siol.net

Loški Potok

ODMEVI
kontakt: obcina@loski-potok.si
urednica: Mojca Lavrič

Majšperk

MAJŠPERČAN
http://www.majsperk.si/index.php?stran=Majspercan

Urednica: ZLATKA LAMPRET (zlatka.lampret1@gmail.com)

Mengeš

MENGŠAN
http://www.menges.si/cgi-bin/pccms.cgi?page=84
- urednistvo.mengsan@gmail.com
- mengsan@menges.si

Miklavž na Dravskem polju

NAŠI IZVIRI
http://www.miklavz.si
Kontakti za urednika je e-mail občine.

Mislinja

»NAŠA OBČINA«.

Mokronog - Trebelno

ODSEV
http://www.mokronog-trebelno.si/
STANISLAV PEČEK
urednistvo.odsev@siol.net
031/296 111

Moravske Toplice

LIPNICA

https://www.moravsketoplice.si/?lang=&option=casopis&stran=Ob%C4%8Dinsko%20glasilo%20Lipnica

Urednica: JANJA ADANIČ VRATARIČ

E: lipnica.casopis@gmail.com

Mozirje

GLASILO OBČINE MOZIRJE
http://www.mozirje.si/main.php?p=glasilo
NADA BRINOVŠEK
obcina@mozirje.si

Murska Sobota

Soboške novine,

Urednik Tadej Buzeti, urednistvo.novin@murska-sobota.si

Muta

MUČAN
http://www.muta.si/podrocje.aspx?id=325
MAJDA M. LESJAK
obcina.muta@muta.si

Nazarje

INFORMATOR OBČINE NAZARJE
http://nazarje.si/default-81100.html
Franci Kotnik
savinjske.novice@siol.net

Oplotnica

UTRIP- izide 1x letno ob prazniku občine v maju.

Podčetrtek

OKO
ZDENKA IVANČIČ
urednistvo@casopisoko.si
031 392 979

Podvelka

Občinsko glasilo »FLOSAR«

http://www.podvelka.si

Glavni urednik: predsednik Odbora za turizem

Prebold

e-glas izpod Žvajge

http://obcinaprebold.si/images/Spletni_casopis/mar2015.pdf

Puconci

OBČAN
http://www.puconci.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=52
JOŽEF RITUPER; jozef.rituper@guest.arnes.si.

Radeče

Enkrat letno izidejo Radeške novice – pregled dogodkov ob občinskem prazniku (komisija za pripravo informativnih gradiv občine Radeče).

Radovljica

Deželne novice

http://www.radovljica.si/podrocje.aspx?id=11

Marjana Ahačič, marjana.ahacic@g-glas.si, 031 352 5144

Renče - Vogrsko

Občinski list

http://www.rence-vogrsko.si/obcina/obcinsko-glasilo

Glavna urednica je Alenka Gregorič

Alenka.gregoric7@gmail.com

Semič

BELOKRANJEC

http://www.belokranjec.si

Andreja Milavec: andreja.milavec@siol.net

Sežana

KRAŠKI OBZORNIK
http://www.sezana.si/podrocje.aspx?id=371
glasilo@sezana.si

Slovenj Gradec

SGlasnik, mesečnik mestne občine Slovenj Gradec
http://www.slovenjgradec.si/sglasnik.html

Sveta Ana

ANINE NOVICE
http://www.sv-ana.si/images/stories/doc/novice2009-1.pdf
KARMEN KAUČIČ
obcina@sv-ana.si

Sveti Tomaž

Uradno glasilo občine sveti Tomaž

http://sv-tomaz.si/

Šmartno ob Paki

Glasilo ŠOP http://www.mcsmartnoobpaki.si/sop

Izdajatelj: Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki
Urednik: Urban Hrastnik

Tržič

TRŽIČAN
http://www.trzic.si/casopis_trzican.asp

Velenje

Revija Razvoj,
http://arhiva.velenje.si/www3/Datoteke/2010/Revija%20Razvoj/Razvoj%203/Razvoj-3.html
Odgovorna urednica Revije Razvoj Andreja Katič andreja.katic@velenje.si

Vuzenica

Vuzeniški odsevi

http://www.vuzenica.si/aktualno/publikacije.aspx

Odgovorna urednica: Anja Vajde

Lokalni.casopis@gmail.com, anja.vajde@vuzenica.si

Zreče

Pohorsko srce

http://www.zrece.si/slo/index.php/pohorsko-srce

 

Odgovorna urednica: Urška Firer (urska.firer@gmail.com)

Žiri

OBVESTILA ŽIROVSKE OBČINE
http://www.ziri.si/slo/main.asp?id=2A7EE17F
FRANCI KRANJC
obcina.ziri@obcina.ziri.si

Ljubno

Ljubenski vevnik,

http://www.ljubno.si/sites/default/files/vevnik

kontakt: obcina@ljubno.si

Radlje ob Dravi

NOVIČKE OBČINE RADLJE OB DRAVI;

http://www.radlje.si/novicke_obcine_radlje;

Darinka Švajger, obcina.radlje@radlje.si

Šempeter-Vrtojba

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

W: http://www.sempeter-vrtojba.si/glasilo-obcine-sempeter-vrtojba/

Urednica: Lara Soban

E: glasilo@sempeter-vrtojba.si

Dobrna

Glasilo Občine Dobrna DOBRČAN

http://www.dobrna.si

Zdenka Kumer

Ptuj

Ptujčan, http://www.ptuj.si/ptujcan

Urednica: Barbara Ferčič, 02/ 748 299 20; barbara.fercic@ptuj.si

Bled

Blejske novice

http://www.e-bled.si/blejske-novice/

Urednica:

Romana Purkart (romana@radiotriglav.si)

Naklo

Glas Občine Naklo

Domžale

Slamnik, urednistvo.slamnik@gmail.com – Špela Keber

http://www.domzale.si/s1a5875/glasilo-slamnik/glasilo-slamnik.html in http://www.kd-domzale.si/obvestila1.html

Gorišnica

VESTI IZ VASI (Alinea, Davorin Zorli s.p., 02 743 02 10)

Selnica ob Dravi

Selniške novice

http://www.selnica.si/novice-in-napovednik/selniske-novice/

Slobodan Tatalovič

Jesenice

Jeseniške novice

http://www.jesenice.si/sl/medijski-center/jeseniske-novice

Urednica: Urša Peternel, GSM: 041 570 942, ursa.peternel@g-glas.si

Litija

Časopis Občan

http://www.obcan-litija.si/index.php

Glavni in odgovorni urednik: Marko Djukić

Grafična priprava in tisk ter izdajatelj:

Tiskarna ACO | Mitja Jovanovič s.p.
Cesta Dušana Kvedra 39, 1270 Litija
T: 01 898 38 43, 01 899 53 53
M: 041 719 444, 041 344 292
F: 01 899 53 54

obcan@siol.net

Medvode

Sotočje http://www.gorenjskiglas.si/priloge/Sotocje

Izdaja Gorenjski Glas (urednica Maja Bertoncelj (maja.bertoncelj@g-glas.si)

Gornji Grad

Glasilo Občine Gornji Grad

http://www.gornji-grad.si

Metlika

Belokranjec

andreja.milavec@siol.net

Dol pri Ljubljani

Pletenice, urednica: Špela Korinšek Kaurin, spela.korinsek@dol.si

Rogaška Slatina

Občina ne izdaja občinskega časopisa.

Žetale

Žetalske novice

Urednica Marija Krušič, urednistvo.zetale@gmail.com

Kamnik

Kamniški Občan, urednica Jasna Paladin,
jasna.paladin@g-glas.si, http://www.kamnik.si/kamniski-obcan

Izola

Bobnič/La Crida

http://izola.si/bobnic/

Luca Stančič Kodarin (odgovorna urednica)

luca.stancic-kodarin@izola.si

Turnišče

Glas Občine Turnišče

Celje

Mestni časopis (izhaja enkrat do dvakrat letno)

http://www.celje.si/sl/content/mestni-%C4%8Dasopis

Kontakt: Kabinet župana

Polzela

Polzelan, poročevalec Občine Polzela

Glavna in odgovorna urednica: Alenka Kočevar

Povezava: http://www.polzela.si/polzelan/index


Nazadnje posodobljeno: