• Domov
  • COVID-19 – ukrepi Občine Moravče

Oktober - November

Spletna stran z informacijami

https://www.moravce.si/objava/249992

Občinska COVID številka

da

Po pomoč se občani in občanke obrnejo na številko Civilne zaščite 064 229 277. Ta vam bodo pomagali v vsem, kar vam bo omogočilo vsaj približno normalno življenje.

Podrobnejša omejitev gibanja

ne

Obvestilo župana, z dne 15.10.2020 se nahaja na povezavi https://www.moravce.si/objava/304481

Zagotavljanje brezplačnih obrokov

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznavanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Zagotavljanje brezplačnih obrokov (da/ne)

da

Dostava hrane za ranljive skupine (kje, kako, kdaj, pogoji, morebitna kontaktna oseba in podobno)

da

Dostava hrane za ranljive skupine - po pomoč se občani in občanke obračajo na številko Civilne zaščite 064 229 277.

Brezplačno parkiranje na javnih parkiriščih

da

Občina Moravče nima plačljivih parkirnih mest.

Psihološka podpora občanom

da

Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo pod vodstvom psihoanalitičarke dr. Nine Krajnik izvaja brezplačno psiho-socialno in psihoanalitično pomoč. Kdor takšno pomoč potrebuje, naj piše na elektronski naslov nina.krajnik@sdzlp.si

Pomoč socialno varstvenim zavodom

ne

/

Vrtec – ali občina zahteva pisno dokazilo staršev?

da

Nujnost varstva za svojega otroka starša izkažeta s potrdilom delodajalca o upravičenosti do nujnega varstva otrok in izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec.

DRUGO – Pomembni poudarki, ključni kontakti

/

Marec - Maj

Občina nam teh podatkov ni javila.


Nazadnje posodobljeno: