Tag: analiza 2014

Zaključena Primerjalna analiza službe ravnanja s komunalnimi odpadki za 2014

Kategorija: GJS

Obveščam vas, da je zaključena projektna naloga Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki analizirajo izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in sicer za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Primerjalna analiza vključuje 42 izvajalcev javne službe, ki... Preberi več