Tag: bilten - stran 10 od 18

Regionalno poročilo o praksah na področju upravljanja s premoženjem občin JV Evrope

Prenesi publikacijo

Regionalno poročilo predstavlja stanje upravljanja premoženja v sedmih sodelujočih državah iz jugovzhodne Evrope.
Temelji na ugotovitvah nacionalnih strokovnjakov iz sodelujočih držav JV Evrope in opisuje obstoječe prakse na področju upravljanja premoženja v vsaki izmed sodelujočih držav ter nudi poglobljene študije primerov javnih služb v Albaniji, BiH, Hrvaški, Kosovu, Črni Gori in Makedoniji.
Regionalno Poročilo o upravljanju premoženja je bilo pripravljeno v okviru projekta “Upravljanje premoženja za sektor vode in javne higiene v jugovzhodni Evropi”. Projekt je financiran s strani nemškega Ministrstva za gospodarski razvoj in sodelovanje (BMZ) in Vlado Švicarske konfederacije in se izvaja s podporo GIZ (ORF MMS) ter Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS).

Orodja za upravljanje premoženja

Prenesi publikacijo

Nabor orodij za upravljanje premoženja je namenjen lokalnim nosilcem odločanja v občinah in javnih gospodarskih službah. Namen priročnika je seznanitev odločevalcev s sistematičnim pristopom k upravljanju javnih komunalnih sredstev (vode in odpadnih voda), kot tudi zagotavljanje smernic o izvajanju praks upravljanja premoženja.

Uporaba orodij v priročniku naj bi odločevalcem pomagala pri prepoznavanju prednosti integriranega sistematičnega pristopa k upravljanju komunalnih sredstev, vzpostavitvi boljše organizacijske strukture in razmejitve odgovornosti pri upravljanju premoženja ter pri postopnem uvajanju praks upravljanja premoženja kot del vsakdanjih aktivnosti. Orodja naj bi bralcem omogočila, da ugotovijo vrzeli ali izzive, in na podlagi tega pripravijo strategijo za reševanje teh izzivov. Nabor orodij za upravljanje premoženja je pripravljen v okviru projekta “Upravljanje premoženja za sektor vode in javne higiene v jugovzhodni Evropi”. Projekt je financiran s strani nemškega Ministrstva za gospodarski razvoj in sodelovanje (BMZ) in Vlado Švicarske konfederacije in se izvaja s podporo GIZ (ORF MMS) ter mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS).

Osnutek ocene tveganja zaradi žleda

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli Oceno tveganja zaradi žleda. Uprava RS za zaščito in reševanje jo je pripravila na podlagi Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite. Vljudno vas prosimo, da morebitna mnenja in predloge v zvezi s vsebino osnutka Ocene tveganja zaradi žleda posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 5.... Preberi več

Trajnostna mobilnost in aktivnosti slovenskih občin

Vedno bolj se zavedamo negativnega vpliva prometa na okolje (onesnaževanje ozračja, hrup, energetska potratnost), na zdravje in samo kakovost bivanja. Od točke A do točke B sicer želimo priti hitreje, pogosteje in pod lastnimi pogoji, a hkrati bolj kakovostno ter okoljsko in socialno sprejemljivo. Trajnostna mobilnost poskuša učinkovito združiti na prvi pogled nasprotujoče si želje…. Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1A)

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Državni zbor oddal Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji v mnenje občinskim svetom ter županjam in županom občin in mestnih občin. Predlog poslancev vključuje spremembe 1. člena (dodaja se pojem sintska skupnost), 6. člena (uvaja tripartitno, po številu članov neomejeno sestavo vladnega... Preberi več

Sestanek glede sprememb 79. člena Zakona o vodah

V petek, 3.7.2015, je v prostorih MKGP potekal sestanek na temo usklajevanja amandmaja, ki spreminja 79. člen veljavnega Zakona o vodah s katerim se ureja način nadomestil oziroma nadomestnih zemljišč zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti na vodovarstvenih območjih. Predstavnica MKGP, državna sekretarka mag. Tanja Strniša, je izpostavila, da je trenutni način izplačevanja nadomestil urejen po... Preberi več

Nadaljevanje pogovorov o višini povprečnine

Dne 7. julija 2015 so se predstavniki asociacij občin ponovno sestali s predstavniki deležnih ministrstev z namenom nadaljevanja pogovorov o višini povprečnine v drugi polovici leta 2015 in o predlogih sprememb predpisov, ki bi naj občinam znižali stroške. Prisotni so glede na prejeto gradivo – tabelo s prihranki občin z metodologijo oziroma obrazložitvijo, po kateri... Preberi več