Tag: bilten - stran 5 od 18

Izbor za najbolj varno sosesko/naselje

Kategorija: Inšpektorji / Redarji / SPV / Varnost

Slovensko združenje za varen svet vabi vse občine k predstavitvi varnih sosesk/naselij. V kratki predstavitvi (največ 300 besed) lahko predstavite primere in dobre prakse iz vašega lokalnega okolja. Pri izboru bodo imeli prednost primeri, kot so inovativnost, konkretne oblike varovanja sosesk/naselij, vključenost in organiziranost občanov na področju preprečevanja kriminalitete, krepitve socialnega kapitala itd. Komisija, bo... Preberi več

Evropa bo investirala skoraj 100 milijonov € za mednarodno sodelovanje v Jadransko-jonski regiji

Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja „Interreg V B Adriatic-Ionian (ADRION)”, sredstva zanj pa sta prispevala Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v višini 83,4 milijona evrov in Instrument za predpristopno pomoč (IPA II) v višini skoraj 16 milijonov evrov. Za program sodelovanja je bilo, vključno z nacionalnimi prispevki, namenjenih vsega skupaj 118... Preberi več

Oktobrska številka Kohezijskega e-kotička

Obveščamo vas, da je izšla oktobrska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti. Tokratna številka je posvečena različnim programom EU za finančno obdobje 2014 – 2020.

Zeleno javno naročanje v Sloveniji in EU

Slovenske politike GPP Akcijski načrt za zeleno javno naročanje Vlada Republike Slovenije je dne 21.5.2009 sprejela Akcijski načrt za zeleno javno naročanje za obdobje 2009 – 2012, ki sledi smernicam in pričakovanjem Evropske komisije v zvezi z naročanjem okolju prijaznega blaga, storitev in gradenj – t.j. da se do leta 2010 kar 50% javnih naročil… Preberi več

Izdatki države po funkcionalni klasifikaciji – primerjava Slovenije in članic EU

Podroben prikaz izdatkov posameznih držav Evropske unije po posameznih funkcionalnih namenih porabe v letih 2008, 2010 in 2013 (zadnji razpoložljivi podatki) nam nudi zanimivo sliko. V izdatkih za javno upravo je Slovenija pod evropskih povprečjem. Če primerjamo leti 2008 in 2013, država porabi več denarja za servisiranje javnega dolga (2,7 % BDP, oziroma 1,7 %… Preberi več

Ali bodo občine z 2.1.2016 ugasnile parkomate?

Kategorija: Infrastruktura

V četrtek 22. oktobra je na MF potekal sestanek o možnih nadgradnjah parkomatov, na način, da bodo izvajali delo v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov. Težave so v tem, da vzdrževalci parkomatov ne morejo zagotoviti nadgradnje parkomatov tako, da bodo delovali v skladu z zakonom. Naslednji problem pa je cena, saj so vzdrževalci/proizvajalci... Preberi več

Slovenija ima tri nove mladim prijazne občine

Kategorija: Družba/Mladina

Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja že četrto leto zapored podeljuje certifikat Mladim prijazna občina. V letu 2015 so si certifikat prislužile 3 občine. Certifikat, ki je edinstveno tovrstno certificiranje v Evropi, predstavlja priznanje lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe na identificiranih prednostnih... Preberi več

Nov Interreg program Evropske komisije čezmejnega sodelovanja Madžarske in Slovenije

Evropska komisija je uradno potrdila Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020 (CP Interreg SI-HU. Program v vrednosti 18,6 €milijona € (od tega 14,8 milijonov prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj) se osredotoča na turizem kot ključni sektor regij. Kot je dodala komisarka za regionalno politiko Corina Crețu: ”Ni dvoma, da bodo lokalne skupnosti... Preberi več

Letno srečanje Skupine neodvisnih strokovnjakov za Evropsko listino lokalne samouprave pri Svetu Evrope

Skupina neodvisnih strokovnjakov za Evropsko listino lokalne samouprave  pri Svetu Evrope (The Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government) se je 24. in 25. septembra 2015 sestala na rednem letnem srečanju. Razpravljali so o večih aktivnostih, ki so v teku, med drugim o stanju lokalne in regionalne demokracije in o trendih… Preberi več