Tag: COVID-19 - stran 2 od 2

Vpliv COVID-19 na finance lokalnih skupnosti

Devetindvajsetega oktobra 2020 je Svetovna banka – Avstrijski program za partnerstvo v mestih (UPP) izvedla tehnično delavnico na temo „Vpliv COVID-19 na finance lokalnih skupnosti: izmenjava izkušenj iz regije JV Evrope in zunaj nje“. Osredna tema delavnice je bila izmenjava izkušenj lokalnih oblasti v Evropi o vplivu COVID-19 na finančno stanje lokalnih skupnosti in kako… Preberi več

Okrožnice v zvezi z izvajanjem dejavnosti v vrtcih od 9. 11. 2020 dalje

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vrtcem in šolam poslalo aktualne informacije za izvajanje dejavnosti med 9. 11. 2020 in 13. 11. 2020. Vrtci bodo tudi v prihodnem tednu izvajali programe v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug... Preberi več

Poziv zdravstvenim domovom k razporeditvi kadra na delovišča COVID – 19

Kategorija: Nekategorizirano

S strani Ministrstva za zdravje smo v vednost prejeli dopis, s katerim pozivajo vse zdravstvene domove, da razpoložljiv kader razporedijo na delovišča, kjer so potrebe za učinkovito obvladovanje epidemije COVID-19, še zlasti za potrebe zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19, največje. Glede na trenutno epidemiološko situacijo in težko stisko bolnišnic, ministrstvo prosi, da tudi župani in... Preberi več

eTurizem – pojasnila – poročanje podatkov o nočitvah v času epidemije

AJPES je pripravil in na svoji spletni strani objavil obvestilo o začasni prepovedi izvajanja nastanitvene dejavnosti glede na Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji od 24. oktobra 2020 dalje ter podal pojasnilo (pogosto zastavljeno vprašanje št. 27), kako izpolniti podatke o zasedenosti nastanitvenega obrata (mesečno statistično poročanje)… Preberi več