• Domov
  • Oznaka
  • enakost spolov

Oznaka: enakost spolov - stran 4 od 4

Razlike v plačilu med spoloma v Sloveniji

V Sloveniji so povprečne razlike v plačilu glede na spol med najnižjimi v Evropski uniji, vendar se še vedno nagibajo v prid moškim. Po podatkih raziskave o strukturi osebnih prejemkov se je razlika v plačilu glede na spol, ki temelji na povprečni mesečni bruto plači, zmanjšala s 7,2 odstotka v letu 2008 na 2,9 odstotka… Preberi več

Ženske na trgu dela v Sloveniji

Na področju zaposlovanja je diskriminacija zaradi spola v Sloveniji prepovedana s številnimi zakonodajnimi instrumenti. Z vidika zagotavljanja enake obravnave je področje zaposlovanja med najbolj celovito urejenimi področji življenja. Zakon o delovnih razmerjih med drugim prepoveduje neposredno in posredno diskriminacijo, spolno nadlegovanje na delovnem mestu in viktimizacijo. Vendar pa raziskave tega področja kažejo, da pristojni organi… Preberi več

Prožne oblike delav Sloveniji

V skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih iz leta 2014 ima eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, pravico do dela s krajšim delovnim časom. Če eden od staršev neguje in varuje najmanj dva otroka, ima pravico do dela s krajšim delovnim časom do končanega prvega razreda… Preberi več

Analize politike enakosti spolov v Sloveniji pokazale možnosti nadgradnje

Generalni direktorat za notranjo politiko Evropskega parlamenta je pripravil analizo o politiki enakosti spolov v Sloveniji. Raziskava je pokazala, da je v primerjavi z indeksom enakosti spolov v Evropski uniji (EU), raven enakosti spolov v Sloveniji rahlo višja od povprečja v EU. Da pa kljub doseženemu napredku pa ostajajo izzivi, s katerimi se bo treba… Preberi več

Razlike v plačah med spoloma

Ženske so enako dobro ali bolje izobražene kot moški, vendar se njihovo znanje pogosto slabše ceni in poklicno napredujejo počasneje. Posledično v Evropski uniji ženske v povprečju zaslužijo 16 % manj kot moški. Razlike v višini plače žensk in moških odražajo trajno diskriminacijo in neenakosti na trgu dela, v praksi predvsem na škodo žensk. Vzroki… Preberi več

Začetki emancipacije žensk na Slovenskem

Slovenska zgodovina je, tako kot zgodovina nasploh, večinoma prezrla ključno vlogo žensk. Šele druga polovica 19. stoletja je bilo obdobje vstopanja žensk v javno življenje in odpiranja »ženskega vprašanja«, ki je nato v novem stoletju preraslo v žensko gibanje za enakopravnost. Vstop dam in gospodičen v javno življenje sicer še ni spremenilo njihovega družbenega položaja… Preberi več

Enakost spolov tudi v proračunu občin na Balkanu

Delovna skupina za fiskalno decentralizacijo pri organizaciji NALAS, ki združuje združenja občin v jugovzhodni Evropi , se je v avgustu 2015 sestala na poletni šoli financ, kjer so celodnevno izobraževanje posvetili načrtovanju občinskega proračuna z ozirom na potrebe obeh spolov. Dogodek je bil izveden v sodelovanju z UN Women v okviru projekta  “Ustvarjanje baze znanja… Preberi več

Priročnik za vključitev načela enakosti spolov v politiko zaposlovanja, socialne vključenosti in politiko socialne zaščite

Evrope Direct je objavila Priročnik za vključitev načela enakosti spolov v politiko zaposlovanja, socialne vključenosti in politiko socialne zaščite, ki daje učinkovite napotke vsem akterjem, še posebej tistim, ki se ukvarjajo s politiko zaposlovanja, socialne vključenosti in socialne zaščite v državah članicah, pri uspešnejši vključitvi načela enakosti spolov v to politiko in za izpolnjevanje potreb… Preberi več

Poročilo Evropskega inštituta za enakost med spoloma ”Enakost spolov na oblasti in med odločevalci”

Evropski inštitut za enakost med spoloma (EIGE) je objavil novo študijo ”Enakost spolov na oblasti in med odločevalci” (eng.: Gender Equality in Power and Decision-Making”). Študija proučuje kakšno pozicijo so imeli moški in kakšno ženske na odločevalskih mestih v javnem, gospodarskem in ekonomskem sektorju v vseh 28 članicah Evropske unije med leti 2003 in 2014…. Preberi več

Enakost ali enakopravnost spolov?

Beseda enakost je že dodobra postala del našega besednjaka, tako v strokovnih kot v vsakdanjih razpravah. Prav podobno je z besedo enakopravnost. Nemalokrat pa se ju zmotno uporablja za sopomenki. Enakosti in enakopravnosti kljub etimološki sorodnosti in vsebinski povezanosti pojmovno ne moremo zamenjevati. Kadar je govora o enakosti žensk in moških se nanašam na formalno,… Preberi več