Tag: investicije

Sprememba javnih razpisov za sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode in vodovodne sisteme

Ministrstvo za okolje in prostor je v Uradnem listu RS objavilo spremembi dveh javnih razpisov – Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev; Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 populacijskih enot (PE). S spremembami se v javna razpisa vključuje: načelo »da se ne… Preberi več

Osnutek Zakona o spodbujanju investicij

  Sporočamo vam, da je MGRT objavil osnutek Zakona o spodbujanju investicij. V namen oblikovanja predpisa, smo na Skupnosti občin Slovenije predhodno že zbirali pripombe občin članic, ki so bile posredovane ministrstvu, osnutek pa je bil predstavljen tudi Predsedstvu SOS. Posredovane predloge bodo obravnavali skupaj z ostalimi prejetimi predlogi v sklopu javne razprave. Ministrstvo načrtuje… Preberi več

Vlada o zadolževanju občin

Kategorija: Finance

Vlada se je seznanila s Poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2015 ter zadolženosti na dan 31.12.2015. Skupna zadolženost občin (občin in lokalnih pravnih oseb) se je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 zmanjšala za 33,9 milijonov evrov in je konec leta 2015 znašala 865,3... Preberi več

Devet koristi kohezijske politike za Evropo

Časi, v katerih se je izvajala kohezijska politika 2007–2013, so bili zahtevni. Evropo je prizadela gospodarska in finančna kriza, ki je omejila javne naložbe, zato so sredstva kohezijske politike postala še pomembnejša za rast in ustvarjanje delovnih mest. Neodvisna strokovna ocena financiranja v obdobju 2007–2013 je pokazala, da so naložbe kohezijske politike ustvarile pozitivne, oprijemljive… Preberi več