• Domov
  • Oznaka
  • javna služba

Tag: javna služba

Pomoč na domu kot oblika socialnovarstvene storitve

Institut pomoči družini na domu je opredeljen v Zakonu o socialnem varstvu (U. l. RS, št. 3/07, v nadaljevanju: ZSV) in pomeni praktično organizirano obliko pomoči, namenjeno upravičencem, ki sicer imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami,… Preberi več