Tag: koncesija

Študija ekonomske upravičenosti

Skupnost občin Slovenije je na podlagi vprašanja občine članice naslovila vprašanje pristojnemu ministrstvu na temo študije ekonomske upravičenosti. Občina članica pripravlja Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, s katerim bo občina članica podelila neposredno horizontalno koncesijo. Zanimalo nas je, ali je potrebno… Preberi več

Pomoč na domu kot oblika socialnovarstvene storitve

Institut pomoči družini na domu je opredeljen v Zakonu o socialnem varstvu (U. l. RS, št. 3/07, v nadaljevanju: ZSV) in pomeni praktično organizirano obliko pomoči, namenjeno upravičencem, ki sicer imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami,… Preberi več