• Domov
  • Oznaka
  • mreža komunikatorjev

Tag: mreža komunikatorjev

Mreža komunikatorjev pri SOS o internem komuniciranju

V četrtek, 15. 4. 2021 je potekala druga seja Mreže komunikatorjev občin in občinskih javnih zavodov, ki je bila posvečena temi interno komuniciranje. Uvodoma sta prakso občine Ajdovščina predstavili Aleksandra Hain in Tina Velikonja, ki sta orisali razvoj internega komuniciranja skozi zadnja leta in izpostavili pomen dobrega pretoka informacij, ki se ga trudijo vzdrževati preko... Preberi več

Znotraj SOS zaživela Mreža komunikatorjev občin in občinskih javnih zavodov

Znotraj Skupnosti občin Slovenije je 18. marca 2021 zaživela Mreža komunikatorjev občin in občinskih javnih zavodov. Na prvem srečanju članic in članov mreže so bili podani razlogi za nastanek mreže in njeni cilji, predlog za način dela znotraj mreže, predvsem pa so bile podane pobude za teme in delo v prihodnje. Dogovorjeno je bilo, da... Preberi več

POZIV ZA IZKAZ INTERESA ZA SODELOVANJE V MREŽI KOMUNIKATORJEV V OBČINAH IN OBČINSKIH JAVNIH ZAVODIH

Skupnost občin Slovenije je na svoji 12. seji Predsedstva SOS, dne 27. 1. 2021 sprejela sklep, da se znotraj organizacije oblikuje Mreža komunikatorjev v občinah in občinskih javnih zavodih. Odločitev je bila sprejeta na podlagi pobud zaposlenih v občinah članicah in zaznane potrebe po medsebojni izmenjavi izkušenj z drugimi komunikatorji v občinah in občinskih javnih… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen