Tag: NPO 21-27

Predlogi SOS za novo programsko obdobje

Na podlagi sprejetih sklepov z Delovnega srečanja Predsedstva SOS in Komisije SOS za razvojne projekte je 15.01.2020 SOS poslal na SVRK Odziv na Naložbene potrebe Republike Slovenije za obdobje 2021-2027 in Ozemeljski pristop pri financiranju razvojnih priložnosti FUO iz evropskih politik – skladov. Predsedniku Vlade Republike Slovenije je bila iz SOS poslana pobuda glede financiranja… Preberi več

Akcijski načrt za pospešitev črpanja v tej in priročnik za poenostavitve v novem programskem obdobju

Vlada RS je na poziv Državnega zbora že novembra 2018 pripravila Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 kot celovit nabor ukrepov za pospešitev izvajanja. Akcijski načrt je dostopen na spodnji povezavi: Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske… Preberi več

Delovno srečanje Predsedstva SOS in Komisije SOS za razvojne projekte

V Grosuplju je v petek, 10. januarja 2020 potekalo skupno, delovno srečanje Predsedstva SOS in Komisije SOS za razvojne projekte. Na skupni seji so bili oblikovani predlogi in stališča do dveh predlogov dokumentov SVRK, Naložbenih prioritet in Teritorialnega pristopa. Z gradivi so članice in člani Predsedstva in komisije prejeli tudi Strateški izhodišči razvoja Kohezijske regije… Preberi več

Dialog z Evropsko komisijo o razvojnih potrebah in naložbah 2021-2027

V okviru priprav na izvajanje evropske regionalne politike v obdobju 2021-2027 je Evropska komisija organizirala dve ločeni razpravi s predstavniki zahodne in vzhodne kohezijske regije o razvojnih potrebah in naložbah v prihodnjem finančnem obdobju. Evropsko komisijo sta predstavljala Vittoria Alliata di Villafranca, direktorica na generalnem direktoratu Evropske komisije za regionalno in mestno politiko, in Egbert... Preberi več

Izvajanje teritorialnih pristopov v novem programskem obdobju 21-27

27. novembra 2019 je na SVRK potekal sestanek, ki sta se ga iz SOS udeležila Simona Kašman, članica Delovne skupine za pripravo Programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021 – 202 in Damjan Jaklin, predsednik komisije SOS za razvojne projekte.  Na sestanku so obravnavali dve temi, izvajanje teritorialnih pristopov v novem programskem… Preberi več

Ustanovna seja komisije za razvojne projekte

V Družbenem domu Občine Grosuplje se je 5. novembra 2019 sestala komisija SOS za razvojne projekte v novi finančni perspektivi. Članice in člane komisije ter vabljene goste je pozdravil gostitelj, dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje. Članice in člani komisije so predstavili svoja pričakovanja od komisije in imenovali predsednika, to je mag. Damjan Jaklin, župan... Preberi več

Usklajevalni sestanek na temo naložbenih prioritet 2021-2027

V sredo 21. avgusta je v prostorih SVRK potekalo usklajevanje glede naložbenih prioritet za obdobje 2021-2027. Na sestanku so predstavniki SVRK predstavili pripravljeno delovno gradivo, ki se nahaja na tej povezavi. Predstavniki Skupnosti občin Slovenije smo na začetku izpostavili zadovoljstvo za zgodnje vključevanje občin v pripravo dokumentov za naslednjo finančno perspektivo ter v teku usklajevanja... Preberi več

Anketni vprašalnik MIZŠ o pomembnosti različnih razvojnih ukrepov v naslednji finančni perspektivi

Kategorija: Strategije, OP-ji

S strani MIZŠ smo prejeli povabilo k sodelovanju v anketi, s katero želijo definirati razvojne ukrepe, ki lahko preko sredstev evropske kohezijske uspešno in učinkovito odgovorijo na razvojne izzive v okviru pristojnosti in delovnega področja MIZŠ v obdobju 2021—2027. Zato so pripravili Anketo o stališčih/percepciji deležnikov o pomembnosti razvojnih ukrepov MIZŠ v okviru evropske kohezijske... Preberi več

Proračun EU za prihodnost: Regionalni razvoj in kohezija po 2020

Evropska komisija je pripravila predloge za sodobni proračun EU in jih je 4. julija 2018 predstavila na tehničnem sestanku v Ljubljani. Po mnenju komisije je čas, da proračun EU odraža hiter razvoj, med drugim na področju inovacij, gospodarstva, okolja in geopolitike. Tehnični sestanek in predstavitev predloga zakonodajnega svežnja Evropske komisije za kohezijsko politiko 2021-2027 je… Preberi več