• Domov
  • Oznaka
  • odvoz povoženih živali

Tag: odvoz povoženih živali

Dosegli izvajanje javne službe odvoza povoženih živali s cest in železnice po starem sistemu

Kategorija: Nekategorizirano

S 1. 7. 2022 je začela veljati Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uradni list RS, št. 44/22). Spremenjena uredba v povezavi z nekaterimi drugimi podzakonskimi predpisi nalogo in stroške zbiranja in odvoza trupel živali prenaša na upravljavce cest in železnice, v... Preberi več

SOS in ZMOS protestno zapustila sestanek o odvozu povoženih živali

Včeraj,  27. julija 2022 je v prostorih UVHVVR potekal sestanek na temo odvoza povoženih živali s cest in železnic. Naloga, ki jo je do 1. 7. 2022 opravljala Veterinarsko higienska služba in financirala država. Sestanek je vbil sklican z namenom dogovora o poteku prenosa obveznosti na upravljavce cest, tudi občine. Predstavniki SOS smo takoj problematizirali... Preberi več