• Domov
  • Oznaka
  • povprečnina-2016

Tag: povprečnina-2016

Odločba Ustavnega sodišča RS glede povprečnine

Kategorija: Pravosodje

Obveščamo vas, da je bila dne, 29.11.2016, objavljena Odločba Ustavnega sodišča, v kateri je Ustavno sodišče odločalo o zahtevi Mestnih občin za presojo določb Zakona o financiranju občin, Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za določitev povprečnine.

Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718)

Skupnost občin Slovenije objavlja Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718). S predlaganim zakonom se, poleg vsebin za katere že ZJF določa, da jih je treba urediti v predlaganem zakonu, ureja še: poraba in vračila namenskih sredstev EU, predplačila, financiranje ustanov, posebnosti z upravljanjem in prodajo finančnega premoženja, povprečnina in zagotavljanje... Preberi več

Odprta pogajanja za financiranje občin v letih 2017 in 2018

Obveščamo vas, da so se 25.8.2016 pričela pogajanja o financiranju občin v letih 2017 in 2018. Udeleženci sestanka so obravnavali poročilo o učinkih ukrepov, ki so bili izvedeni za znižanje stroškov občin, predstavljeni so bili makroekonomski okviri za leti 2017 in 2018, predlog višine povprečnine za leti 2017 in 2018 s strani Ministrstva za finance ter... Preberi več