Tag: prekrški

Zbiranje informacij o številu prometnih prekrškov povezanih z varnostjo v cestnem prometu

S strani Ministrstva za infrastrukturo, Sektorja za ceste in cestni promet, smo prejeli obvestilo, da zbirajo informacije o številu “prometnih prekrškov povezanih z varnostjo v cestnem prometu”, ki se obravnavajo v okviru CBE Direktive (65. člen Zakona o motornih vozilih). To so: 1.      prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti, 2.      neuporaba varnostnega pasu,… Preberi več

Pravilnik o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli novo besedilo predloga pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi s prenovljenimi obrazci. Bistvena sprememba glede na predhodno posredovan predlog pravilnika je daljši rok za vpis podatkov v evidence, ki je nespremenjen glede na veljavno… Preberi več