Tag: SDG

Globalni cilji trajnostnega razvoja (SDG) v občinskih politikah

V publikaciji tukaj lahko za vsakega od 17 globalnih ciljev trajnostnega razvoja (SDG) najdete tiste, ki so najbolj pomembni za lokalne oblasti. V publikaciji so za vsak globalni cilj trajnostnega razvoja navedeni nekateri ustrezni pravni in politični okviri, na primer mednarodne pogodbe in konvencije, direktive EU ali urbanistični program (EU). Uporabniki publikacije imajo možnost, da dodajo… Preberi več

SVRK vabi na regionalne delavnice – Agenda za trajnostni razvoj do 2030

Voditelji držav in vlad ter visoki predstavniki so se ob 70. obletnici Organizacije združenih narodov (OZN) na zasedanju Generalne skupščine OZN med 25. in 27. septembrom 2015 dogovorili o novih svetovnih ciljih trajnostnega razvoja. Sprejeta odločitev obsega daljnosežni nabor univerzalnih splošnih ter konkretnih ciljev, osredotočenih na ljudi, in države članice OZN zavezuje k uresničitvi le-teh… Preberi več

Uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja na lokalnem nivoju

Pričujoče poročilo raziskuje vključevanje lokalnih in regionalnih oblasti v proces uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja (SDGs). V skladu s smernicami Združenih narodov dopolnjuje prostovoljne nacionalne preglede, ki jih je v prvih štirih letih predložilo 143 držav na političnem forumu na visoki ravni. Poročilo zagotavlja informacije s strani lokalnih oblasti in njihovih združenj v 80 državah.