• Domov
  • Oznaka
  • sprememba ustave

Tag: sprememba ustave

Z amandmaji vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS postal problematičen?

Državni zbor je na 21. redni seji 12.7.2016 ob obravnavi Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave RS z osnutkom zakona sprejel sklep, da se začne postopek za spremembo Ustave Republike Slovenije tako, da se vanjo vpiše neodtujljiva pravica do pitne vode, ter po predlaganih amandmajih zavzel stališče, da se predlagana dopolnitev 70. člena Ustave... Preberi več