Oznaka: zaposlovanje

Primeri pozitivnih ukrepov na področju poklicnega življenja

Pozitivni ukrepi na področju poklicnega življenja se navadno sprejemajo, da bi izboljšali položaj žensk, na primer na trgu delovne sile, vendar pa se uporabljajo tudi pri usposabljanju in v izobraževalnih sistemih. Poglavitni namen teh ukrepov je slabše zastopanemu spolu ponuditi možnost in/ali usposobljenost, da bi  lahko  za delovna mesta kandidiral ob enakih pogojih kot pripadnice… Preberi več

Razlike v plačilu med spoloma v Sloveniji

V Sloveniji so povprečne razlike v plačilu glede na spol med najnižjimi v Evropski uniji, vendar se še vedno nagibajo v prid moškim. Po podatkih raziskave o strukturi osebnih prejemkov se je razlika v plačilu glede na spol, ki temelji na povprečni mesečni bruto plači, zmanjšala s 7,2 odstotka v letu 2008 na 2,9 odstotka… Preberi več

Ženske na trgu dela v Sloveniji

Na področju zaposlovanja je diskriminacija zaradi spola v Sloveniji prepovedana s številnimi zakonodajnimi instrumenti. Z vidika zagotavljanja enake obravnave je področje zaposlovanja med najbolj celovito urejenimi področji življenja. Zakon o delovnih razmerjih med drugim prepoveduje neposredno in posredno diskriminacijo, spolno nadlegovanje na delovnem mestu in viktimizacijo. Vendar pa raziskave tega področja kažejo, da pristojni organi… Preberi več

Priročnik za vključitev načela enakosti spolov v politiko zaposlovanja, socialne vključenosti in politiko socialne zaščite

Evrope Direct je objavila Priročnik za vključitev načela enakosti spolov v politiko zaposlovanja, socialne vključenosti in politiko socialne zaščite, ki daje učinkovite napotke vsem akterjem, še posebej tistim, ki se ukvarjajo s politiko zaposlovanja, socialne vključenosti in socialne zaščite v državah članicah, pri uspešnejši vključitvi načela enakosti spolov v to politiko in za izpolnjevanje potreb… Preberi več