Tag: ZIntPK-C

Omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril – spremembe ZIntPK-C

V Uradnem listu RS, št. 158/2020 je bil 2. 11. 2020 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK-C), ki med ostalim prinaša novosti tudi na področju omejitev in dolžnosti javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril. ZIntPK-C uvaja poenotenje na področju daril na način, da se področje… Preberi več