Podatki

Poziv k mreženju in gradivo občinam ZA urejen videz naselij in krajine

Skupnost občin Slovenije je v letu 2019 ustanovila Mrežo občin zainteresiranih za skupno pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine. Sočasno je pri SOS nastala Strateška delovna skupina, v okviru katere evidentirani strokovnjaki iz občin sodelujejo pri pripravi odloka. Priprava odloka sicer poteka pod okriljem osem članske ekipe, tako imenovane ožje delovne skupine strokovnjakov,… Preberi več

Občine, ki izvajajo participativni proračun

V sekretariatu SOS smo pripravili pregled soodločanja občank in občanov skozi participativni proračun. Pri tem smo izhajali iz javno dostopnih informacij in že obstoječih analiz, objavljenih na medmrežju. Z vašim sodelovanjem lahko izboljšamo dostopnost podatkov o participativnem proračunu v slovenskih občinah. Zato vas vabimo, da nam sporočite morebitne popravke in novosti na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. Na… Preberi več

Število otrokv v osnovnih šolah se bo zmanjševalo, do 2028 12.802 osnovnošolca manj

Na podlagi podatkov (iz statističnega urada na dan 1.7.2020) o številu otrok v občinah smo na Skupnosti občin naredili izračun števila otrok v vrtcu za leto 2021/2022 in za število otrok v osnovnih šolah do leta 2028. Na podlagi izračuna smo ugotovili, da se bo do leta 2028 sprostilo 12.802 mest v osnovnih šolah. Izračun… Preberi več

Predšolski otroci predstavljajo 22krat večji strošek kot ceste (na uporabnika)

Na Skupnosti občin Slovenije že dalj časa opažamo “očitke” občinam, da so ceste in cestna infrastruktura za občine najpomembnejša. Očitki so utemeljeni z občinskimi odhodki, saj ceste predstavljajo največjo postavko v proračunih. Ob tem pa se pozablja, da morajo občine vzdrževati in obnavljati 32.2551,96 km občinskih cest in javnih poti (medtem ko država skrbi za… Preberi več

Izpad lastnih prihodkov po postavkah občin glede na leto 2019

Občine so zaradi epidemije COVID-19 imele do meseca decembra 2020 izpad določenih prihodkov v višini 25,4 milijona evrov glede na enako obdobje iz leta 2019. V izpadu dohodkov ni upoštevana višja povprečnina, saj je le-ta namenjena za kritje stroškov izvajanja zakonskih nalog. Prav tako v izračunu ni upoštevan prihodek iz zadolževanja. Izpad dohodka predstavljajo postavke,… Preberi več

Razdelitev sredstev za povračilo stroškov povezanih z aktivnostmi v času COVID-19

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 26.11.2020 na predlog Ministrstva za obrambo in Uprave RS za zaščito in reševanje sprejela sklep, da se lokalnim skupnostim zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zagotovi sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči… Preberi več

Seje občinskih svetov na daljavo

Več občin se je že v prvem valu epidemije obrnilo na SOS z vprašanjem izvajanja sej občinskih svetov na daljavo. Takrat smo izvedli spletni seminar za občine o pravnem in tehničnem vidiku izvedbe seje na daljavo in Vlada je dodala pravne podlage za izvedbo takšne seje z zakonskim paketom ukrepov za omilitev posledic koronavirusa. Vprašanja glede… Preberi več