Podatki

Dolg občin po letih

V tabeli so razvidni podatki o dolgovih občin brez pravnih oseb v javni lasti.

Stanje sprejetih OPN-jev v občinah na dan 22.11.2016

S strani MOP smo prejeli informacijske podatke o stanjih OPN-jev po občinah. 22.11.2016 1  Število občin, ki še niso začele postopka 8 2  Število občin v fazi osnutka 40 3  Število občin v fazi predloga 20 4  Število občin v fazi sklepa (izdan sklep) / sprejet /veljaven PA 144 samo SPRO 1 SPRO in PRO… Preberi več

Občine proti tajnim sporazumom

Na spodnjem zemljevidu so označene občine, ki so sprejele ustrezne sklepe na občinskih svetih, da nasprotujejo tajnim sporazumom.

Občine, ki zavračajo sporazum CETA

Objavljamo seznam občin, katerih županje/župani so v dopisu predsedniku Vlade RS izrazili svoje nasprotovanje podpisu sporazuma CETA Seznam se ažurira dnevno.

Podpisane izjave za razrešitev ministra za finance

V ponedeljek, 21.12.2015, je predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Ivan Žagar predal podpisane izjave slovenskih županj in županov z zahtevo za razrešitev ministra za finance, dr. Dušana Mramorja. Županje in župani 144 slovenskih občin so se odločili za podpis izjave z zahtevo za razrešitev ministra za finance zaradi neupoštevanja določil Zakona o financiranju občin, po katerem… Preberi več

Realizacija turistične takse

Objavljamo primerjavo po občinah glede na realizacijo turistične takse, ki je bila evidentirana v B-2 obrazcu MF-UJP v letih od 2009 do 2014.   Realizacija turistične takse je od leta 2009 do 2013 naraščala, v letu 2014 pa je skupaj realizirane turistične takse manj kot prejšnje leto. Število občin, v katerih se turistična taksa realizira… Preberi več