• Domov
  • Podatki
  • Podpisane izjave za razrešitev ministra za finance

V ponedeljek, 21.12.2015, je predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Ivan Žagar predal podpisane izjave slovenskih županj in županov z zahtevo za razrešitev ministra za finance, dr. Dušana Mramorja.

Županje in župani 144 slovenskih občin so se odločili za podpis izjave z zahtevo za razrešitev ministra za finance zaradi neupoštevanja določil Zakona o financiranju občin, po katerem bi slovenske občine morale prejeti povprečnino v višini 652,60 €, ne pa 522,00 € kot je to določeno z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017. Županje in župani so z zahtevo za razrešitev ministra Mramorja izrazili svoj odločni protest proti nevzdržnem stanju, ko so s strani države neposredno kršena načela pravne države in tako tudi Ustave Republike Slovenije.

Podpisane izjave županj in županov je predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Ivan Žagar predal državnemu sekretarju v kabinetu Predsednika Vlade RS, Tadeju Slapniku in sodelavki pristojni za področje lokalne samouprave, Mojci Stropnik.

Občine so skrbnice javnega standarda na lokalni ravni. So tiste, ki poskrbijo zato, da imajo ljudje, ne glede na to ali so finančno bolj ali manj dobro preskrbljeni, enake možnosti in pravice – imeti otroke vključene v vrtec, malico v šolah, starše v domovih za starejše, pomoč na domu, kadar takšno pomoč potrebujejo, vsi ljudje pravico in dostop do čiste vode in zraka,…in še več. Da imajo ljudje, ne glede na to, ali živijo v glavnem mestu ali na obrobju države, ali živijo v Prekmurju ali na Primorskem, enak dostop do kvalitetnega in 21. stoletju primernega standarda. Z nezakonito in vrednostno (glede na naloge) popolnoma neustrezno višino povprečnine se jemlje prav tistim, ki zaradi različnih življenjskih razlogov sami ne zmorejo in jemlje se tistim področjem in okoljem, ki so vseskozi prikrajšani.

Zato županje in župani z zahtevo za razrešitev ministra za finance, dr. Dušana Mramorja izražajo glasen upor in nasprotovanje takšnemu ravnanju.

Državni sekretar v kabinetu Predsednika Vlade RS, Tadej Slapnik in sodelavka pristojna za področje lokalne samouprave, Mojca Stropnik sta zagotovila, da bosta sporočilo in podpisane izjave županj in županov predala Predsedniku Vlade RS.

Primerjava občin glede na:
Občina podpisane izjave obarvane zeleno
Ajdovščina1
Apače1
Beltinci1
Benedikt1
Bistrica ob Sotli1
Bloke1
Bohinj1
Borovnica1
Braslovče1
Brežice1
Cankova1
Celje1
Cerklje na Gorenjskem1
Cerknica1
Cerkvenjak1
Cirkulane1
Črenšovci1
Črna na Koroškem1
Črnomelj1
Destrnik1
Divača1
Dobrna1
Dobrovnik1
Dornava1
Dravograd1
Duplek1
Gorenja vas - Poljane1
Gorišnica1
Gornji Grad1
Grad1
Grosuplje1
Hajdina1
Hoče - Slivnica1
Hodoš1
Hrastnik1
Hrpelje - Kozina1
Ig1
Ivančna Gorica1
Jezersko1
Kamnik1
Kanal1
Kidričevo1
Komen1
Komenda1
Koper1
Kostanjevica na Krki1
Kozje1
Križevci1
Kungota1
Kuzma1
Laško1
Lenart1
Ljubno1
Ljutomer1
Loška dolina1
Lovrenc na Pohorju1
Luče1
Makole1
Maribor1
Markovci1
Medvode1
Mengeš1
Miklavž na Dravskem polju1
Miren - Kostanjevica1
Mirna1
Mirna Peč1
Mislinja1
Mokronog - Trebelno1
Moravske Toplice1
Murska Sobota1
Naklo1
Nazarje1
Oplotnica1
Ormož1
Osilnica1
Piran1
Pivka1
Podčetrtek1
Podlehnik1
Podvelka1
Poljčane1
Polzela1
Preddvor1
Ptuj1
Puconci1
Rače - Fram1
Radeče1
Ravne na Koroškem1
Razkrižje1
Rečica ob Savinji1
Renče - Vogrsko1
Ribnica1
Ribnica na Pohorju1
Rogaška Slatina1
Rogatec1
Ruše1
Selnica ob Dravi1
Sevnica1
Sežana1
Slovenska Bistrica1
Slovenske Konjice1
Sodražica1
Solčava1
Središče ob Dravi1
Sveta Ana1
Sv. Trojica v Slovenskih goricah1
Sveti Andraž v Slovenskih goricah1
Svetij Jurij ob Ščavnici1
Sveti Jurij v Slovenskih goricah1
Šenčur1
Šentjernej1
Šentjur1
Šentrupert1
Škocjan1
Šmarje pri Jelšah1
Šmarješke Toplice1
Šmartno ob Paki1
Šmartno pri Litiji1
Šoštanj1
Štore1
Tabor1
Tišina1
Trbovlje1
Trebnje1
Trnovska vas1
Trzin1
Tržič1
Velenje1
Velika Polana1
Velike Lašče1
Veržej1
Vitanje1
Vodice1
Vojnik1
Vransko1
Vrhnika1
Vuzenica1
Zavrč1
Zreče1
Žalec1
Železniki1
Žetale1
Žiri1
Starše1