• Domov
  • Pravno svetovanje za javna naročila, koncesije in javno zasebno partnerstvo

V okviru Skupnosti občin Slovenije smo pričeli z izvajanjem dodatne storitve za občine: Pravno svetovanje za javna naročila, koncesije in javno zasebno partnerstvo.

K sodelovanju vabimo poleg občin tudi druge neposredne in posredne uporabnike občinskega proračuna.

Glede na vaše potrebe in zahteve lahko posredujete povpraševanje in pripravili vam bomo ponudbo. Povpraševanje pošljete na naslov info@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/234 15 03 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor. Za dodatne informacije vam je na razpolago Urša Rupar (ursa.rupar@skupnostobcin.si, 02/234 15 04).

Storitve pravnega in poslovnega svetovanja bosta v imenu SOS občinam nudila strokovnjaka na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva ter poslovanja subjektov javnega prava. Veliko izkušenj, dodatnih znanj in usposobljenosti sta pridobila z delom na Državni revizijski komisiji in s sodelovanjem pri finančnem in poslovnem vodenju večjih javnih zavodov.

Na SOS smo si prizadevali ponuditi kvaliteten in pester izbor, ker se zavedamo, da so potrebe občin s tega področja različne.


Nazadnje posodobljeno: